[Ngữ pháp] Động/Tính từ + (으)ㄹ 테지만: Chắc là … nhưng

0
174

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:
 
A: 요즘 조선업은 말할 것도 없고 자동차 공장 중에도 문을 닫는 곳이 한 두 곳이 아니래.
Dạo này nghe nói là ngành đóng tàu thì chẳng cần phải nói và trong các nhà máy xe ô tô, nơi đóng cửa cũng không phải một hai chỗ.
B: 이제는 우리나라의 성장 동력을 조선업이나 자동차 산업으로 볼 수는 없을 것 같아.
Hiện giờ tôi không nghĩ động lực tăng trưởng của đất nước chúng ta là ngành chế tạo hay công nghiệp xe ô tô nữa.
A: 제조업 강국이었던 우리 나라가 어쩌다 이렇게 됐지? 경쟁국들의 추격에 대비를 하지 못한 것은 아닐까?
Đất nước chúng ta đã từng là cường quốc ngành chế tạo, làm thế nào mà đã trở nên như thế này? Không phải là đã không phòng bị sự truy đuổi của các nước cạnh tranh chứ?
B: 그런 이유도 있을 테지만 우리 나라의 주축 산업이 변화하고 있기 때문일 수도 있어.
Chắc là cũng có lý do như thế nhưng cũng có thể vì ngành công nghiệp nòng cốt của đất nước chúng ta đang thay đổi.
A: 그럼, 공장들이 문을 닫는 현상이 산업의 발달에 따라 진행되는 변화 과정이라는 거야?
Vậy thì, hiện tượng đóng cửa các nhà máy gọi là quá trình biến hóa được tiến hành theo sự phát triển của công nghiệp à?
B: 그럴 수도 있어. 다른 선진국들도 그런 과정을 거쳤으니까.
Cũng có thể như vậy. Bởi vì các nước tiên tiến khác cũng đã trải qua quá trình như thế.

Từ vựng:
조선업: ngành đóng tàu
동력: động lực
제조업: ngành chế tạo
강국: nước mạnh, cường quốc
주축: trung tâm, nòng cốt


V/A + 을/ㄹ 테지만
Được gắn vào thân tính từ hoặc động từ hành động dùng khi người nói dự đoán và đưa ra tình huống có thể xảy ra hay tình huống khác để nhấn mạnh tính quan trọng của vế sau. Dùng để nhấn mạnh nội dung hay hành vi ở vế sau mang tính hiển nhiên.
회사마다 다를 테지만 영업 관리직은 명절에도 바빠요.
Mỗi công ty chắc là khác nhau nhưng người quản lý kinh doanh cũng bận rộn với cả ngày lễ.

이미 들으셨을 테지만 오늘 있을 임원진 회의는 회사의 미래를 결정하는 중요한 자리입니다.
Chắc là đã nghe trước đó nhưng cuộc họp điều hành hôm nay là giữ vị trí quan trọng quyết định tương lại của công ty.

정치에 관심이 없으실 테지만 꼭 투표를 하시는 것이 국민의 의무를 이행하는 것입니다.
Chắc là bạn không có sự quan tâm đến chính trị nhưng nhất định việc bỏ phiếu là việc thực thi nghĩa vụ của nhân dân.

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn tham khảo: Naver hội thoại tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here