[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 민요 – Dân ca của Việt Nam và Hàn Quốc

0
50

한국과 베트남의 민요 – 아리랑과 꺼이 쭉 씬
Ca dao của Việt Nam và Hàn Quốc. – Arirang và bài Cây trúc xinh

민요는 나라마다 백성의 삶과 정서가 담겨있습니다. 아리랑은 우리나라의 대표적인 구전민요입니다. 아리랑이 어느 때부터 불리기 시작하였는지 확실하지 않으나, 남녀노소 사이에서 널리 애창되는 이 노래의 기본 장단은 세마치로 우리의 정서에 알맞습니다.

Trong những bài ca dao của mỗi nước đều chứa đựng tình cảm và cuộc sống của người dân. Arirang là một bài ca dao truyền miệng tiêu biểu của Hàn Quốc. Bài Arirang bắt đầu được hát từ khi nào thì không rõ nhưng âm điệu trầm bổng cơ bản của bài hát được tất cả già trẻ bé lớn yêu thích này rất phù hợp với tình cảm của người Hàn Quốc.

아리랑에서 ‘아리’는 크거나 신성한 것을 나타내는 ‘한’과도 같은 뜻입니다. ‘한’은 한국, 한민족, 한반도, 한글, 한복 등 한국을 상징하는 말입니다. ’랑‘은 삼국통일의 원동력이 된 화랑을 의미합니다.

Chữ ‘아리‘ trong bài Arirang có cùng nghĩa với chữ ‘‘한’ (Hàn)’ thể hiện một cái gì đó to lớn hay thiêng liêng. ‘한- Hàn’ là cách nói tượng trưng cho Hàn Quốc như đất nước Hàn Quốc, dân tộc Hàn, bán đảo Hàn, chữ Hàn, Hàn phục v.v… ’랑‘ thể hiện ý nghĩa của ‘Hoa lang(화랑(花郞) một đội chiến binh trẻ’, sức mạnh của thời thống nhất tam quốc của Hàn Quốc.

“Cây trúc xinh” (아름다운 대나무)은 베트남에서 젊고 아름다운 아가씨를 대나무로 비유한 노래입니다. 대나무는 서민적이고 정직한사람을 나타냅니다. “Cây trúc xinh”은 베트남 북부지방의 민요로 어린아이부터 어른까지 가장 애창되는 민요중의 하나입니다.

Bài hát ‘Cây trúc xinh’ là một bài hát so sánh cô gái trẻ đẹp với cây trúc ở Việt Nam. Cây trúc thể hiện sự bình dân và chân thật. Bài hát ‘Cây trúc xinh’ là một bài dân ca Bắc Bộ của Việt Nam mà từ già đến trẻ ai ai cũng yêu thích.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here