[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 전통 놀이 (연날리기) – Trò chơi truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam (Thả Diều)

0
37

한국과 베트남의 전통 놀이 Trò chơi truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam

연날리기와 타지우 (Thả Diều)

연날리기는 설날에서 대보름 사이에 합니다. 특히 정월 대보름날 밤이 되면 달맞이를 하고 난 후에 각자 띄우던 연을 가지고 나와 액막이연을 날리는 풍속이 있습니다. 액막이연은 연을 날릴 때 연에 액을 막고 복을 기원하는 단어를 쓰고, 자신의 생년월일과 이름을 적어서 날려 보냈습니다. 이는 연날리기를 통해서 건강을 기원하는 전통입니다.

Trò thả diều được chơi vào khoảng thời gian từ Tết nguyên đán đến rằm tháng giêng. Đặc biệt vào đêm rằm tháng giêng, người Hàn Quốc có phong tục rước trăng, rồi sau đó mỗi người đem con diều của mình đã thả ra rồi thả con diều xua vận xấu bay đi. Con diều xua vận xấu là từ dùng để ngăn chặn những điều không may mắn và cầu mong điều tốt khi diều được thả lên, người ta viết ngày tháng năm sinh và tên của mình lên con diều rồi thả cho nó bay đi. Đây là truyền thống cầu mong sức khỏe qua việc thả diều.


우리나라 연은 한지와 대나무로 만듭니다. 연의 종류에는 가오리연, 문이연, 설개연, 방패연 등 다양합니다. 타지우 (Thả Diều, 연날리기)는 베트남 전통문화놀이로 풍년을 기원합니다. 연은 우리나라보다 크고 화려하며 입체적입니다. 형태도 물고기, 새, 솔개, 거북이, 가오리, 용, 지네, 독수리, 뱀, 비행기 등 다양합니다. 연을 날리는 방법은 처음에는 연이 잘 날아 갈 수 있도록 달려줍니다. 매년 연날리기 대회를 여는데 예쁘고 개성있게 연을 만들어 가장 높이 올라가는 연이 승리합니다.

Diều của Hàn Quốc được làm từ giấy truyền thống của Hàn Quốc và cây tre. Diều có nhiều loại như diều cá đuối, diều bạch tuột, diều seolgae, diều vuông có lỗ tròn ở giữa…Thả diều được biết đến như là một trò chơi văn hóa truyền thống của Việt Nam, với ý nghĩa cầu mong một năm sung túc. So với diều của Hàn Quốc thì diều Việt Nam to hơn, sặc sỡ hơn và cứng cáp hơn. Hình dáng diều cũng đa dạng với hình cá, hình chim, hình diều hâu, hình rùa, hình cá đuối, hình rồng, hình con rết, hình hạc, hình rắn, hình máy bay… Về phương pháp thả diều, đầu tiên, phải chạy để diều có thể bay cao và xa. Hàng năm, người Việt Nam tổ chức hội thi thả diều, con diều nào đẹp và được làm công phu, bay cao nhất sẽ là con diều thắng cuộc.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here