[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 전통 모자 – Nón truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam

0
423

한국과 베트남의 전통 모자 Nón truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam

■ 한국의 갓과 베트남의 농라 Gat của Hàn Quốc và nón lá của Việt Nam

한국의 전통 모자인 갓은 조선 시대 남성들이 한복과 함께 착용했습니다. 갓은 아래쪽으로 갈수록 넓어지는 원통형의 관과, 넓은 챙으로 이루어져 있습니다. 챙 부분은 가늘게 쪼갠 대나무 살을 고운 실과 함께 엮은 다음 옻칠을 해서 마무리합니다. 전체가 검고 윤기가 나는 갓은 턱밑에 묶는 갓끈 외에 별다른 장식물이 없습니다.
예전 사람들은 계절과 날씨에 상관없이 갓을 착용했습니다. 갓의 특징은 가볍고 부드럽지만 언제나 꼿꼿하고 곧은 모양새를 유지합니다.

Gat – nón truyền thống của Hàn Quốc được nam giới sử dụng cùng với Hanbok vào thời Joseon. Gat được cấu tạo bởi chop nón hình trụ tròn rộng dần về bên dưới và vành rộng. Phần vành được đan bằng tre mảnh cùng với chỉ loại tốt, sau đó được kết thúc bằng một lớp sơn phủ. Nón hoàn toàn có màu đen và có độ bóng, ngoài cây nón thắt phía dưới cằm thì không còn vật trang trí nào khác.

Người Hàn Quốc ngày xưa đội nón không phân biệt mùa và thời tiết. Đặc trưng của nón này là nhẹ và mềm mại nhưng lúc nào cũng duy trì được dáng nón thằng và đứng.

베트남 사람들은 햇빛을 가리고 비를 피하기 위해 원뿔형 형태의 베트남 전통 밀집모자인 농라(Nón Lá)를 썼습니다. 싱싱한 야자수 잎을 말리면 흰 아이보리색으로 변하는데 이를 두 층으로 엮어서 만듭니다. 농의 안쪽에는 단단하게 하기위해 갓처럼 대나무 뼈대를 넣습니다. 흰 농에는 색실로 그림이나 글을 뜨개질해서 장식하기도하고, 또 조그마한 거울이 달려있는 것도 있습니다.

Người Việt Nam sử dụng nón lá, loại nón truyền thống của Việt Nam có hình chóp tròn để che ánh nắng mặt trời và tránh mưa. Khi phơi khô lá dừa tươi, lá sẽ biến thành màu trắng ngà, người ta đan lá thành hai tầng để làm nón. Mặt trong của nón, người ta dùng phần cứng của cây tre đặt vào bên trong giống như ‘gat’ để làm cho khung nón chắc chắn. Trên mặt nón trắng, người ta thêu hình hoặt thêu chữa bằng chỉ màu để trang trí, hoặc gắn một cái gương nhỏ.

더운 날씨에는 ‘농’을 벗어 부채대용으로 사용하고 동네우물가에서는 바가지 대용으로 물을 담아 마시거나 얼굴을 씻기도 합니다. 우리나라의 갓이 양반 계층을 나타내는 상징으로 발전하였다면 농라는 남녀구분 없이 많이 쓰기 때문에 쉽게 만들었고 구할 수 있습니다.

Trong điều kiện thời tiết nóng bức, người ta có thể cởi nón và sử dụng nón thay cho chiếc quạt, và ở bên bờ giếng của làng, người ta cũng có thể dùng nón lá thay cho gàu chứa nước để uống hoặc rửa mặt. Nếu cho rằng ‘gat’ của Hàn Quốc là biểu tượng cho tầng lớp quý tộc thì nón lá được sử dụng rộng rãi, không phân biệt nam nữ, do đó nón lá có thể được làm và tìm mua rất dễ dàng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here