Trang chủ Tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt

Tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt

Dịch tiếng Việt sách tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt – Cuốn 4

GIÁO TRÌNH 4 TIẾNG HÀN DÀNH CHO CÔ DÂU VIỆT BÀI 1 – 생선은 동네에서 사지 그래요? (Mua cá ở khu nhà mình thử coi) A...

Dịch tiếng Việt sách tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt – Cuốn 3

GIÁO TRÌNH TIẾNG HÀN DÀNH CHO CÔ DÂU VIỆT 3 BÀI 1 - 집 좀 볼까 하는데요 A- Bài khóa (xem ND trong sách) B- Ngữ pháp...

Dịch tiếng Việt sách tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt – Cuốn 2

GIÁO TRÌNH TIẾNG HÀN DÀNH CHO CÔ DÂU VIỆT 2 BÀI 1 – 제 고향은 섬인데 관광지로 유명해요 A – BÀI KHÓA Nội dung bài khóa là...

Dịch tiếng Việt sách Tiếng Hàn dành cho cô dâu Việt – Cuốn 1

GIÁO TRÌNH TIẾNG HÀN DÀNH CHO CÔ DÂU VIỆT 1   (Nguồn: sưu tầm - mình không biết tác giả là ai)   ( Giáo trình 1) BÀI...

[Sách tiếng Hàn] 결혼이민자와 함께하는 한국어 Tiếng Hàn dành cho cô dâu kết hôn...

Dưới đây là link download bộ 6 cuốn sách 결혼이민자와 함께하는 한국어 (Tiếng Hàn dành cho cô dâu kết hôn nhập cư), bao gồm...
error: Content is protected !!