[Ngữ pháp] Danh từ + (이)야말로 Thực sự/ Chắc chắn

0
4849

(이)야말로 được dùng khi nói với ý nghĩa tương tự ‘(명사)은/는 정말로’, để khẳng định và xác nhận danh từ mà đứng trước nó. Nó thể hiện một sự nhấn mạnh mạnh mẽ đối với danh từ đó, có thể dịch là  “đúng là/ quả thực/phải là/chắc chắn/(ắt) hẳn là/đúng thật là/thực sự/…”  (simply, really, indeed, truly, literally).

•사랑이야말로 결혼 생활에서 가장 중요한 것이다.
Quả thật tình yêu là điều quan trọng nhất trong đời sống hôn nhân.

•그 사람이야말로 누구보다 인생을 성실하게 살아 왔다.
Hẳn là người đó đã sống một cuộc đời theo cách chân thành hơn bất cứ ai.

•결혼 준비에서 많은 혼수야말로 낭비라고 생각한다.
Tôi nghĩ rằng nhiều lễ vật hỏi cưới trong chuẩn bị đám cưới thực sự là lãng phí.

결혼이야말로 인생에서 가장 중요한 일이라고 할 수 있다.
Thực sự đám cưới có thể là việc quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta.

한글이야말로 세계에서 가장 우수한 문자예요.
Chắc chắn Hangul là hệ chữ viết ưu tú (vượt trội) nhất trên thế giới.

할아버지야말로 제가 가장 존경하는 분이에요.
Thực sự ông là người mà tôi ngưỡng mộ nhất.

제주도야말로 한국을 대표하는 관광지예요.
Ắt hẳn đảo Jeju là điểm du lịch tiêu biểu (đại diện) ở Hàn Quốc.

지금이야말로 우리가 이길 수 있는 좋은 기회예요.
Chắc chắn bây giờ là cơ hội tốt cho chúng ta để có thể dành chiến thắng.

가: 결혼 준비할 때 뭐가 가장 낭비라고 생각해요?
Theo bạn trong khi chuẩn bị đám cưới thứ gì là hoang phí nhất?
나: 예단이야말로 낭비라고 생각해요.
Chắc chắn quà cưới là lãng phí nhất.

가: 가장 고마운 사람은 누구라고 생각해요?
Người mà bạn nghĩ mình sẽ biết ơn nhất là ai?
나: 부모님이야말로 가장 고마운 사람이라고 생각해요.
Chắc chắn cha mẹ phải là người mình biết ơn nhất rồi.

가: 고향을 대표하는 음식은 뭐라고 생각해요?
Bạn nghĩ thức ăn gì là biểu trưng (biểu tượng) của quê hương mình?
나: 포야말로 베트남을 대표하는 음식이라고 생각해요.
Tôi nghĩ Phở hẳn là thức ăn đặc trưng (biểu tượng) cho Việt Nam.

가: 결혼 생활에서 가장 중요한 것은 뭐라고 생각해요?
Bạn nghĩ thứ gì là quan trọng nhất trong đời sống hôn nhân?
나: 사랑이야말로 결혼 생활에서 가장 중요하다고생각해요.
Chắc chắn tình yêu là điều quan trọng nhất trong hôn nhân.

가: 한국에서 가장 아름다운 곳은 어디라고 생각해요?
나: 제주도야말로 가장 아름다운 곳이라고 생각해요.

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp:Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp:Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn:Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here