[Ngữ pháp] Danh từ + 까지 (에서 ~ 까지, 부터 ~ 까지 : Từ ~ đến)

0
8857
[명사] + 까지

1. Thể hiện sự kết thúc, sau cùng, cuối cùng, tận cùng của 1 địa điểm hay thời gian.
아침부터 저녁까지 일만 했어요.
Tôi đã chỉ làm việc từ sáng đến tận tối.

학교에서 집까지 걸어서 10분쯤 걸려요.
Tôi mất khoảng 10 phút để đi bộ từ trường về nhà.

지하철역으로 아침 9시까지 오세요.
Hãy đến ga tàu điện ngầm trước 9 giờ sáng nhé.

2. Thông thường khi được dùng kết hợp với ‘에서’ thì thể hiện sự kết thúc và bắt đầu của địa điểm (phạm vi từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc của một hành động hay một trạng thái nào đó).
Và khi được dùng với ‘부터’ thì thể hiện sự kết thúc và bắt đầu của thời gian (부터 là tiểu từ có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là “từ”, biểu hiện thời điểm bắt đầu của một sự việc nào đó.
Xem chi tiết về ngữ pháp ‘부터’ tại đây

서울에서 부산까지 가차로 몇 시간쯤 걸려요?
Tốn khoảng bao nhiêu thời gian để đi tàu từ Seoul đến Busan vậy?

우리는 매일 9시부터 1시까지 한국어를 공부해요.
Hàng ngày chúng tôi học tiếng Hàn từ 9h đến 1h (chiều).

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: 
Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: 
Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here