Động/Tính từ+ 을/ㄹ 필요가 있다(없다)

0
161

오늘 수업에서는 모차르트와 베토벤의 음악을 들어봤는데 어땠어요?
Buổi học hôm nay đã nghe nhạc của Beethoven và Mozart, thấy thế nào?
모차르트의 음악은 멜로디가 아름답고 부드러우면서도 경쾌한 느낌이었어요.
Nhạc của Mozart giai điệu hay và có cảm giác vừa nhẹ nhàng và cũng êm dịu.
베토벤의 음악은 어떤가요? 모차르트와는 좀 다르지 않았어요?
Nhạc của Beethoven thì thế nào? Không khác với Mozart sao?
전반적으로 웅장했어요. 힘차고 숭고한 느낌도 들고요.
Nhìn chung rất tráng lệ. Mang cảm giác cao quý và đầy sức mạnh.
두 분의 음악을 들어봤으니 이제 고전파 음악의 특징을 알 수 있을 것 같아요?
Đã nghe nhạc của cả 2 vị thì bây giờ dường như có thể biết đặc điểm của nhạc cổ điển rồi chứ?
글쎄요, 다른 작곡가의 음악도 들어볼 필요가 있을 것 같아요.
Xem nào, có lẽ cũng cần phải nghe nhạc của nhạc sĩ khác nữa.

V/A+ 을/ㄹ 필요가 있다(없다)
Được gắn vào thân tính từ hoặc động từ hành động thể hiện nội dung nào đó mang tính cần thiết hoặc tính nghĩa vụ. ‘-을/ㄹ 필요가 없다’ thể hiện nội dung nào đó không cần thiết.

Nếu thân tính từ hoặc động từ hành động kết thúc bằng ‘ㄹ’ hoặc nguyên âm thì dùng ‘-ㄹ 필요가 있다(없다)’, ngoài ra nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘–을 필요가 있다(없다)’.

앞으로 이 문제에 대해서는 좀 더 철저하게 살펴볼 필요가 있어요.
Sau này cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng hơn về vấn đề này.

현재의 삶에 만족하고 있는지 한 번쯤 자신에게 물어볼 필요가 있습니다.
Cần phải hỏi bản thân một lần xem có đang hài lòng về cuộc sống hiện tại hay không.

그 일은 선생님이 알아서 처리하실 테니 너는 걱정할 필요가 없어.
Việc đó giáo viên biết và sẽ xử lí nên cậu không cần phải lo lắng.

Từ vựng
멜로디 giai điệu
경쾌하다 nhẹ nhàng
웅장하다 tráng lệ
힘차다 đầy sức mạnh
숭고하다 cao quý, thiêng liêng
고전파 cổ điển
작곡가 nhạc sĩ

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

  • Du học Hàn Quốc trọn gói chỉ từ 180 t.r.iệu. Bao gồm: Một năm học phí, 6 tháng KTX, vé máy bay, phí dịch vụ, khoá học tiếng Hàn v.v…
  • Du học nghề tại Nhật Bản (Học 1 năm, làm 5 năm, l.ương 40t.r~50t.r/tháng)

TƯ VẤN MIỄN PHÍ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here