Biểu hiện N에 비추어 보다

0
696

N에 비추어 보다
Được gắn vào danh từ dùng khi chỉ ra cái đó là tiêu chuẩn của đánh giá hay phán đoán của vế sau.

일반적인 상식에 비추어 보면 너의 행동이 옳았다고 보이지는 않아.
Nếu xem xét đối chiếu với lẽ bình thường thì không cho thấy rằng hành động của cậu là đúng đắn.

이 유물이 신라 시대의 유물이라는 점에 비추어 볼 때 신라 시대 세공 기술은 아주 우수했음을 알 수 있다.
Khi xem xét đối chiếu ở điểm: di vật này gọi là di vật của thời đại Silla thì có thể biết được kỹ thuật gia công ở thời đại Silla rất ưu tú.

이 근로법 조항은 현재 상황에 비추어 볼 때 근로자들에게 절대적으로 불리한 조항이라고 할 수 있다.
Điều khoản luật lao động này khi xem xét đối chiếu với tình huống hiện tại thì có thể gọi là điều khoản bất lợi một cách tuyệt đối cho người lao động.

이번에 너희 부서에 배정된 신입사원 어때? 외국의 유명한 대학을 졸업했다던데.
Nhân viên mới được bố trí vào bộ phận của cậu lần này thế nào? Nghe nói là đã tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng của nước ngoài đó.
글쎄, 아직 같이 일해 보지 않아서 잘 모르겠어.
Xem nào, vì vẫn chưa làm việc cùng nhau nên tớ cũng không biết rõ.
아마 공부를 잘했을 테니까 똑똑하고 일도 잘 하겠지. 하나를 보면 열을 안다잖아.
Có lẽ vì học giỏi nên chắc là thông minh và sẽ làm việc tốt nữa chứ. Chẳng phải là nhìn một biết mười sao.
그런데 난 네가 그 사람의 대학만 보고 너무 속단하는 것 같다. 그거 후광효과에 의한 오해일 수 있어.
Nhưng mà có vẻ như cậu quyết định quá vội vàng khi chỉ nhìn vào trường đại học của người đó. Cái đó cũng có thể hiểu lầm do hiệu ứng hào quang.
그렇기는 하지만 내 경험에 비추어 보면 똑똑한 사람들이 대부분 일도 잘했어.
Tuy là vậy nhưng xem xét đối chiếu với kinh nghiệm của tớ thì đại đa số những người thông minh đã làm việc rất tốt.
그래도 사람을 직접 겪어보지도 않고 판단하는 건 좀 위험해. 우리 다른 이야기하자.
Dù là vậy thì khá là nguy hiểm khi phán đoán con người mà không đối mặt trực tiếp với họ. Chúng ta nói chuyện khác đi.

Từ vựng
속단 sự quyết định vội vàng
후광효과 hiệu ứng hào quang
Khi đánh giá đối tượng nào đó, đặc tính một mặt nào đó của đối tượng ảnh hưởng đến mặt khác. Khi đánh giá nhân vật, trường hợp người nào đó nhận được ấn tượng tốt ở ngoại hình thì cũng được đánh giá tốt về mặt tính cách hay trí tuệ.
겪다 đối mặt
판단 sự phán đoán

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here