Cách đăng ký thi lớp 4, lớp 5 tiếng Hàn hội nhập xã hội KIIP năm 2021 (중간평가/ 종합평가 – 사회통합프로그램)

1.  LỊCH THI Lịch thi kết thúc lớp 4 chương trình hội nhập xã hội KIIP - 중간평가 Lịch thi kết thúc lớp 5 chương trình hội...