[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 12: Quy tắc biến âm mũi số 3 (비음화 3)

0
1836
Phát âm chuẩn tiếng Hàn – Quy tắc biến âm mũi số 3 (비음화 3)
Âm tiết đầu nếu có patchim phát âm là  [ㄱ] và âm tiết sau có phụ âm đầu là ‘ㅁ, ㄴ’ thì [ㄱ] được phát âm thành [ㅇ]
[ㄱ]+ㄴ,ㅁ

    ↓
[ㅇ]+ㄴ,ㅁ
 
Hãy lắng nghe phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng cho mỗi từ.
File nghe 1~3

Hãy lắng nghe cách phát âm của các từ bên dưới và viết ra cách phát âm của chúng.
File nghe 4~6

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 7~9

Trong mỗi câu dưới đây chọn phần mà được phát âm thành [ㅇ].

Bài viết liên quan  [Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 11: Giản lược âm ㅎ (‘ㅎ’ 탈락)

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các cụm từ được gạch chân bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 13~15

Đáp án:
1. ②
2. ②
3. ①
4. [싱물]
5. [방물관]
6. [교융문제]
7. ① [영궁문화]
8. ② [떵만둗꾹]
9. ① [당만]
10. ① [궁무리라도 한술드세요]
11. ② [회화보다 장문이 어려워요]
12. ① [뱅마눠니 모자라네요]
13. ① [천사와앙마라는 그리미 인상저기에요]
14. ② [이책짱에는 소설챙만 꼬자주세요]
15. ① [왜 종일 창방만 처다보고 이써]

XEM: Tổng hợp tất cả các quy tắc phát âm tiếng Hàn – bấm vào đây

– Tham gia nhóm thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học: Hàn Quốc Lý Thú

Bài viết liên quan  [Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 10: Quy tắc căng âm số 3 (경음화 3)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here