Saturday, October 24, 2020
Trang chủ Luyện Đọc - Dịch Sơ cấp

Luyện Đọc - Dịch Sơ cấp

한국과 베트남의 어린이 날 “Tết thiếu nhi” của Việt Nam và Hàn Quốc

한국의 어린이날은 5월 5일이지만 베트남의 어린이날은 6월 1일이다. Ngày Tết thiếu nhi của Hàn Quốc là vào 5/5 nhưng Tết thiếu nhi Việt Nam lại...

[Đọc – Dịch] 추석과 뗏중투 Chuseok và Tết Trung thu (P1)

추석과 뗏중투 Chuseok và Tết Trung thu 베트남에서는 추석이 되면 부모님이 아이들을 위해 잔치상을 준비해 주고 여러가지 등을 사거나 만들어 준다. 잔치상에는 월병, 사탕, 수수사탕, 자몽 등의 여러 가지 과일들이 있다. 이 잔치상은 자녀에 대한 부모님의 사랑을 표현하는 것이다. Ở Việt Nam, cứ đến dịp Tết Trung thu là cha mẹ lại bày cỗ và mua hoặc làm đủ...

[Đọc – Dịch] 동대문 시장과 안동 시장 Chợ Dong-dae-mun và Chợ An Đông

동대문 시장과 안동 시장 (Cho An Dong) 친구들, 물건을 싸게 쌀 수 있는 곳 중 대표적인 곳은 시장이야. 그 중 한국의 동대문 시장과 베트남의 안동...

[Đọc – Dịch] Học tiếng Hàn qua tìm hiểu và so sánh văn hóa...

Dưới đây là danh sách tổng hợp các bài viết giới thiệu và so sánh văn hóa của hai nước Việt Nam và Hàn...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 점심시간의 모습 – Giờ ăn trưa của các bạn...

점심시간의 모습 Giờ ăn trưa 한국 어린이들의 점심시간 모습은 어떨까요? (1) 지금부터 한국 어린이들의 점심시간 속으로 들어가 볼까요? (2) Quang cảnh giờ ăn trưa của các bạn nhỏ Hàn Quốc...

[Đọc – Dịch] 가야금과 단 짠 – Gayageum và Đàn tranh

가야금과 단 짠 Gayageum và đàn tranh 가야금은 우리나라 고유 현악기의 하나야. 가야금은 열두 줄이고, 손가락으로 뜯어 소리를 내. 가야금을 처음 만든 사람은 우륵이야. 한국의 가야금과 같은 종류의...

[Đọc – Dịch] 제기차기와 다 까오 – Trò chơi Đá cầu ở Việt Nam...

제기차기와 다 까오 (Đá cầu) 제기차기는 발을 이용하여 제기를 떨어뜨리지 않고 오랫동안 차올리는 놀이입니다. 한 번 차고 땅을 딛고, 또 차고 땅을 딛는 ‘맨제기’, 두발을 번갈아 차는 ‘양발차기’, 땅을 딛지 않고 계속 차는 ‘발 들고차기’ 등이 기본적인 방법입니다. Je-gi-cha-gi là một trò chơi dùng chân đá và giữ thật lâu mà không để rơi xuống đất. Có những cách chơi...

[Đọc – Dịch] 줄다리기와 깨오고 Trò chơi Jul-da-ri-gi và Trò kéo co

재미있는 게임 Trò chơi thú vị   줄다리기와 깨오고 줄다리기는 전래 민속놀이입니다. 줄다리기를 통해 풍년을 빌었는데 놀이에서 이긴 편의 마을은 그 해 논농사가 잘되고 병없이 지낸다고 합니다. 한국의 줄다리기는 승부를 떠나 협동과 풍요를 기원하는 놀이라는 점에서 가치가 높습니다. 요즘은 운동회에서도 많이 하는 놀이입니다. Trò chơi Jul-da-ri-gi là một trò chơi dân gian. Thông qua trò chơi này con người ta cũng cầu...

[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 민요 – Dân ca của Việt Nam và Hàn...

한국과 베트남의 민요 - 아리랑과 꺼이 쭉 씬 Ca dao của Việt Nam và Hàn Quốc. - Arirang và bài Cây trúc xinh 민요는 나라마다 백성의...

[Đọc – Hiểu – Dịch] Tháo gỡ khó khăn trong việc đọc hiểu và...

Trước tiên, bạn thử dịch câu tiếng Hàn dài này xem sao: 내가 살고 있는 곳이 못마땅해서 다른 곳을 선택해봤자 말도 다르고 문화도 다른 낯선...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 한국과 베트남의 교육제도 Chế độ giáo dục của Việt...

한국과 베트남의 교육제도 Chế độ giáo dục của Việt Nam và Hàn Quốc 한국의 유치원은 3세부터 초등학교 입학 전까지 어린이를 대상으로 하는 교육입니다. 사회주의 국가인 베트남은 많은 여성들이 일을 하기 때문에 유아원과 유치원 제도가 잘 되어 있습니다. Trường mầm non của Hàn Quốc là sự giáo dục dành cho...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 전통 가옥 Nhà truyền thống

전통 가옥 한국과 베트남의 전통 가옥은 초가와 기와집입니다. 베트남의 초가는 야자나무 잎 등을 엮어 지붕을 덮지만 한국의 초가는 볏짚을 덮습니다. 한국의 기와집은 주로 검은 색의 기와를 사용하지만...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 생일 축하해! (생일 문화) Chúc mừng sinh nhật! (Văn...

생일 축하해! (생일 문화) 오늘은 민호의 생일입니다. 민호가 쓴 일기를 읽고 한국 어린이들의 생일 문화를 알아봐요. 2011년 12월 17일 토요일 날씨: 드디어 오늘이 기다리고 기다리던 내 생일날! 기대가...

[Đọc – Dịch] 국기 살펴 보기 Tìm hiểu về quốc kỳ

국기 살펴 보기 Tìm hiểu về quốc kỳ 각 나라마다 그 나라를 상징하는 국기가 있습니다. 베트남과 한국의 국기를 살펴보고 서로에 대해 알아 봐요. Mỗi đất nước đều có quốc kỳ tượng trưng cho đất nước ấy. Chúng ta hãy cùng...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 한자 – CHỮ HÁN

한자 옛날에는 한국과 베트남이 중국 문화의 영향을 받은 적이 있었습니다. 그래서 두 나라의 언어는 약 60% 정도가 한자어입니다. 한국에서는 한자를 초, 중, 고등학교에서 배웁니다. 그러나 베트남에서는...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 음식 Ẩm thực (Hàn – Việt)

음식 베트남과 한국은 예전에 농업 국가였습니다. 그래서 베트남 가정이나 한국 가정 모두 쌀을 주식으로 합니다. 식사할 때 한국 사람은 밥그릇을 밥상 위에 놓고 수저를 사용해서...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 학교생활 Sinh hoạt trong nhà trường

학교생활 SINH HOẠT TRONG NHÀ TRƯỜNG 한국은 새 봄이 시작되는 3월에 새 학년이 시작되지만 베트남에서는 9월에 새 학년이 시작됩니다. 베트남은 초등학교가 5년이고 중학교가 4년이지만 한국은...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 땅속으로 다니는 기차 – 지하철 Xe lửa chạy trong...

땅속으로 다니는 기차 - 지하철 베트남 사람들은 주로 오토바이를 타고 움직입니다. 그렇기 때문에 길거리가 매우 복잡하고 길이 자주 막힙니다. 한국의 도시도 수많은 자동차 때문에 길이 복잡합니다.  그렇지만...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 국기와 나라 꽃 Quốc Kỳ và Quốc Hoa

국기와 나라 꽃 한국의 국기는 태극기입니다. 붉은 색과 푸른색이 어우러진 둥근 문양을 태극이라고 합니다. 태극의 주변에 있는 4가지 모양의 괘는 하늘, 땅, 물, 불을 나타낸...

[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 한복과 아오 자이 Hanbok và Áo dài (Việt Nam)

한복과 아오 자이 한복은 한국의 전통의상이고 아오 자이는 베트남의 전통의상입니다. 옛날에 한국 사람들은 한복을 자주 입었지만 지금은 설날이나 결혼식에만 한복을 입습니다. 여자는 치마와 저고리를 입고, 남자는 바지와...
error: Content is protected !!