Link mua sách KIIP + sách bộ đề ôn thi KIIP mới xuất bản 2021 trên Coupang, Gmarket, Kyobobook, Yes24 (사회통합프로그램)

0
1908
Dưới đây là link mua sách KIIP mới (giáo trình, sách bài tập, sách bộ đề ôn thi) của chương trình 사회통합프로그램 (tiếng Hàn hội nhập xã hội) ở các trang bán sách uy tín bán giá tốt và quen thuộc đối với mọi người. Các bạn có nhu cầu mua cuốn nào thì có thể nhấn thẳng vô hình ảnh hoặc link đi kèm bên dưới để xem và mua, nên chọn mua đồng nhất tại cùng 1 nơi bán để được miễn phí vận chuyển. Nếu link hết hàng thì các bạn có thể xem tiếp link tiếp theo ngay bên dưới nhé.

 
1/ SÁCH DÙNG CHO VIỆC HỌC:
1.1/ Lớp 5, 50h sách học và sách bổ trợ: 사회통합프로그램 (KIIP) 한국사회 이해: 기본 + 기본 탐구활동
Giá: 10,000원
 

 

 
Coupang 1:  
 
Coupang 2:  
 
(Nơi bán khác: Kyobobookyes24Gmarket)
 
————————————–
1.2/ Lớp 5 20h: 사회통합프로그램 (KIIP) 한국사회 이해: 심화 + 심화 탐구활동
Giá: 8,000원
 

 
(Nơi bán khác: Kyobobookyes24Gmarket
 
————————————–

1.3/ Lớp 4 – Trung cấp 2: (한국어와 한국문화 – 중급 2 + 익힘책 – 중급 2 + 한국사회 이해 기초 2)
Giá: 10,000원

(Nơi bán khác: Kyobobookyes24Gmarket)
 
————————————–
1.4/ Lớp 3 – Trung cấp 1: (한국어와 한국문화 – 중급 1 + 익힘책 – 중급 1 + 한국사회 이해 기초 1)
Giá: 10,000원
 

 Coupang 1 (chung 2 cuốn sách học và luyện tập):
KIIP Level 3 Textbook + Workbook/ Sách học + sách bài tập
KIIP Level 3 Culture book 1/ Sách văn hóa cho lớp 3

Coupang 2 (riêng từng cuốn sách học và luyện tập) 
 
(Nơi bán khác Kyobobookyes24Gmarket)
 
————————————–
1.5/ Lớp 2 – Sơ cấp 2: 한국어와 한국문화 – 초급 2 + 한국어와 한국문화 익힘책 – 초급 2
Giá: 10,000원

Coupang 1 (chung 2 cuốn sách học và luyện tập):
 
Coupang 2 (riêng từng cuốn sách học và luyện tập) 
 
(Nơi bán khác Kyobobookyes24Gmarket)

————————————–
1.6/ Lớp 1 – Sơ cấp 1: 한국어와 한국문화 – 초급 1 + 한국어와 한국문화 익힘책 – 초급 1
Giá: 10,000원
 

Coupang 1 (chung 2 cuốn sách học và luyện tập):
 
Coupang 2 (riêng từng cuốn sách học và luyện tập) 
 
(Nơi bán khác: Kyobobookyes24Gmarket)
 
————————————–
1.7/ Lớp 0 – Lớp cơ sở: 한국어와 한국문화 기초
Giá: 6,000원
 

(Nới bán khác: Kyobobookyes24Gmarket)
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
 
————————————–
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here