Link mua sách tiếng Hàn hội nhập xã hội KIIP mới nhất (사회통합프로그램)

0
10997
TỔNG HỢP SÁCH TIẾNG HÀN LỚP KIIP MỚI NHẤT: (한국어와 한국문화 và 한국사회 이해)
– Sách KIIP 0: Bấm vào đây
 
– Sách KIIP 1:
Bấm vào đây (Giáo trình + Bài tập)
Bấm vào đây (Giáo trình)
Bấm vào đây (Bài tập)
 
– Sách KIIP 2:
Bấm vào đây (Giáo trình + Bài tập)
Bấm vào đây (Giáo trình)
Bấm vào đây (Bài tập)
 
– Sách KIIP 3:
Bấm vào đây (Giáo trình + Bài tập)
Bấm vào đây (Sách đọc thêm)
Bấm vào đây (Giáo trình)
Bấm vào đây (Bài tập)
 
– Sách KIIP 4:
Bấm vào đây (Giáo trình + Bài tập)
Bấm vào đây (Sách đọc thêm)
Bấm vào đây (Giáo trình)
Bấm vào đây (Bài tập)
 
– Sách KIIP 5 (70h – Cơ bản)
Bấm vào đây (Giáo trình)
Bấm vào đây (Sách đọc thêm)
 
– Sách KIIP 5 (30h – Nâng cao)
Bấm vào đây (Giáo trình)
Bấm vào đây (Sách đọc thêm)
 
이 글은 애드픽이 추천한 제품의 이용후기가 포함되었으며, 작성자에게 수수료가 지급됩니다.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here