TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI MẪU LỚP TIẾNG HÀN HỘI NHẬP XÃ HỘI KIIP 사회통합프로그램

0
33170
0/ Bộ đề ôn thi xếp lớp đầu vào KIIP: Bấm vào đây
 
1/ Đề thi KIIP lớp 0: https://goo.gl/LQY5QG

2/ Đề thi KIIP lớp 1: https://goo.gl/zcSbvz

3/ Đề thi KIIP lớp 2: https://goo.gl/kshtra
– Đề phỏng vấn lớp 2: https://goo.gl/o7PJop

4/ Đề thi KIIP lớp 3: https://goo.gl/4TY5hW
– Đề phỏng vấn lớp 3: https://goo.gl/A1CrW9

5/ Đề thi KIIP lớp 4: https://goo.gl/VPNWbw  >> Đáp án: https://goo.gl/wy4Ns9
– Đề thi mẫu lớp 4 (Đề mẫu – năm 2019): Bấm vào đây
– Bộ đề ôn luyện KIIP lớp 4: https://goo.gl/wYiLRW
– Đề phỏng vấn lớp 4: https://goo.gl/Qiv88F

6/ Đề thi KIIP lớp 5: https://goo.gl/rR4CHA
Đề thi mẫu lớp 5 50h (Đề mẫu mới – năm 2019): Bấm vào đây
Đề thi mẫu lớp 5 70h (Đề mẫu mới – năm 2019): Bấm vào đây
Sách bộ đề ôn thi lớp 5: Bấm vào đây 

BỘ ĐỀ ÔN THI MỚI XUẤT BẢN ÁP DỤNG VỚI BỘ GIÁO TRÌNH MỚI, CÁC BẠN CÓ THỂ ĐẶT MUA ONLINE TẠI LINK BÊN DƯỚI:

1/ Bộ sách MỚI NHẤT 2022
– Hoặc bộ này:
 2/ Sách bộ đề luyện thi đầu vào KIIP 2021: 
* 사회통합프로그램 사전평가 단기완성(2021):2021 변경된 공인 교재 완벽 반영 (có kênh youtube của thầy giáo bổ trợ thêm, đang được nhiều bạn học đánh giá cao)

 
* 2021 사회통합프로그램 사전평가 3일 완성


2021 사회통합프로그램 사전평가 실전 모의고사

 
3/ Sách bộ đề luyện thi kết thúc lớp 4 (Trung cấp 2) 2021:
2021 사회통합프로그램 중간평가 실전 모의고사

 
4/ Sách bộ đề luyện thi lớp 5 2021:
2021 사회통합프로그램 영주용ㆍ귀화용 종합평가 실전 모의고사

 
Sách bộ đề luyện thi lớp 5: 2021 사회통합 프로그램 [종합평가 영주용 귀화용] 한권으로 끝내기

Coupang 2:  2021 사회통합 프로그램 [종합평가 영주용 귀화용]
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
 
————————————–
– Hãy tham gia nhóm học tiếng Hàn hội nhập KIIP để cùng trao đổi thảo luận bài học và đề thi: Bấm vào đây
– Like trang facebook để cập nhật bài học tiếng Hàn KIIP và các thông tin liên quan đến chương trình KIIP: Hàn Quốc Lý Thú


 Dịch tiếng việt sách tiếng Hàn lớp hội nhập xã hội KIIP 

– Dịch tiếng Việt lớp sơ cấp 1: Bấm vào đây
– Dịch tiếng Việt lớp sơ cấp 2: Bấm vào đây
– Dịch tiếng Việt lớp trung cấp 1: Bấm vào đây
– Dịch tiếng Việt lớp trung cấp 2: Bấm vào đây
– Dịch tiếng Việt lớp 5: Bấm vào đây

 Tổng hợp toàn bộ ngữ pháp sách tiếng Hàn lớp hội nhập xã hội KIIP 
– Ngữ pháp lớp sơ cấp 1: Bấm vào đây
– Ngữ pháp lớp sơ cấp 2: Bấm vào đây
– Ngữ pháp lớp trung cấp 1: Bấm vào đây
– Ngữ pháp lớp trung cấp 2: Bấm vào đây