Tài liệu 420 Ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II (Trung cấp + Cao cấp)

Bên dưới là tất cả ngữ pháp tiếng Hàn Trung cấp và Cao cấp được giải thích rất chi tiết, đầy đủ cho việc học và thi TOPIK II, rất dễ dàng cho bạn tra cứu khi học hay ôn tập. Chúc các bạn học tập và thi thật tốt.

7
104742
 
Tất cả 420 ngữ pháp TOPIK II bên dưới đã được phân chia theo thứ tự chữ cái nguyên âm rất dễ để tìm kiếm. Bạn hãy NHẤN VÀO TÊN NGỮ PHÁP (chữ màu xanh bên dưới) để xem chi tiết cách dùng, ví dụ và các so sánh kèm theo nhé.
 

Tham khảo thêm:
– TÀI LIỆU 170 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN TOPIK I: Bấm vào đây
– Tài liệu tổng hợp các ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng – trung cấpBấm vào đây
– Theo dõi trang facebook tụi mình để cập nhật các bài học: Bấm vào đây để xem

목록 – Mục Lục

(Hãy NHẤN VÀO TÊN NGỮ PHÁP để xem chi tiết bài học)
——-ㄱ——-

 1. 거니와
 2. 거든
 3. 거든요
 4. 건마는
 5. 게 마련이다
 6. 게 하다
 7. 게 2
 8. 게끔
 9. 겠거니 하다
 10. 고 나서
 11. 고 말다 1
 12. 고 말다 2
 13. 고 보니
 14. 고 해서
 15. 고는
 16. 고도
 17. 고말고요
 18. 고서
 19. 고서는 1
 20. 고서는 2
 21. 고서야 1
 22. 고서야 2
 23. 고요
 24. 고자
 25. 곤 하다
 26. 기 나름이다
 27. 기 마련이다
 28. 기 십상이다
 29. 기 위해서
 30. 기 일쑤이다
 31. 기 짝이 없다
 32. 기가 무섭게
 33. 기가 그렇다 (기가 그래)
 34. 기가
 35. 기는 하다
 36. 기는요
 37. 기는커녕
 38. 기도 하다
 39. 기라도 하면
 40. 기란
 41. 기로서니
 42. 기를 바라다
 43. 기만 하다
 44. 기는 하지만, -기는 -지만
 45. 기만 하면
 46. 기에 망정이지
 47. 기에
 48. 기에는
 49. 길래


  ——-ㄴ——-

 50. 나 보다
 51. 노라면
 52. 느냬요
 53. 느니 느니 하다
 54. 느니
 55. 느니만큼/으니만큼
 56. 느라고
 57. 는 가운데
 58. 는 경우에는
 59. 는 길에
 60. 는 김에
 61. 는 대로1
 62. 는 대로2
 63. 는 대신에1
 64. 는 대신에2
 65. 는 대신에3
 66. 는 데 반해서
 67. 는 데 비해서
 68. 는 데 
 69. 는 데다가
 70. 는 데에
 71. 는 둥 마는 둥 하다
 72. 는 듯싶다
 73. 는 듯이
 74. 는 듯하다
 75. 는 마당에
 76. 는 만큼
 77. 는 모양이다
 78. 는 바
 79. 는 바람에
 80. 는 반면에
 81. 는 법이다
 82. 는 사이에
 83. 는 셈이다 
 84. 는 셈치고
 85. 는 수가 있다 
 86. 는 양 
 87. 는이상
 88. 는 줄 알다[모르다]1 
 89. 는 척하다 
 90. 는 탓에 
 91. 는 통에 
 92. 는 한
 93. 는 한이 있더라도/ 는 한이 있어도
 94. 는가 싶다 
 95. 는가 하면 
 96. 는가?1 
 97. 는가?2 
 98. 는걸요
 99. 는다는/ㄴ다는 (Dạng rút gọn của 는다고 하는/ㄴ다고 하는)
 100. 는다고 보다/ㄴ다고 보다 
 101. 는다고 치다/ㄴ다고 치다 
 102. 는다고/ㄴ다고 
 103. 는다고요/ㄴ다고요 
 104. 는다기보다는/ㄴ다기보다는 
 105. 는다기에/ㄴ다기에 
 106. 는다니까/ㄴ다니까 
 107. 는다니까요/ㄴ다니까요 
 108. 는다니요/ㄴ다니요? 
 109. 는다더니/ㄴ다더니 
 110. 는다더라/ㄴ다더라 
 111. 는다던데/ㄴ다던데
 112. 는다든지/ㄴ다든지
 113. 는다만/ㄴ다만
 114. 는다면/ㄴ다면   
 115. 는다면서요/ㄴ다면서요?
 116. 는다면야/ㄴ다면야
 117. 는다손 치더라도/ㄴ다손 치더라도
 118. 는다지요/ㄴ다지요?
 119. 는답니다/ㄴ 답니다
 120. 는답시고/ㄴ답시고
 121. 는대요/ㄴ대요
 122. 는댔자/ㄴ댔자
 123. 는데도/ㄴ데도
 124. 는지 모르다/ㄴ지 모르다
 125. 는지


  ——-ㄷ——-

 126. 다 못해
 127. 다 보니까
 128. 다 보면
 129. 다가는
 130. 다가도
 131. 다고 하던데
 132. 다고 보다
 133. 다고 치다
 134. 다고
 135. 다고요
 136. 다기보다는
 137. 다기에
 138. 다니까
 139. 다는 (Dạng rút gọn của 다고 하는)
 140. 다니까요
 141. 다니요?
 142. 다더니
 143. 다더라
 144. 다던데
 145. 다든지
 146. 다마다요
 147. 다만
 148. 다면
 149. 다면서요?
 150. 다면야
 151. 다손 치더라도
 152. 다시피 하다
 153. 다시피
 154. 다지요?
 155. 답니다
 156. 답시고
 157. 대로1
 158. 대로2
 159. 대요
 160. 더군/ 더군요
 161. 더니
 162. 더라
 163. 더라고요
 164. 더라도
 165. 더러
 166. 덕분에
 167. 던 차에
 168. 던가요?
 169. 던걸
 170. 던데
 171. 데요
 172. 도 이려니와/도 려니와
 173. 도 이지만/도 지만
 174. 도록 하다
 175. 도록
 176. 든(지)2
 177. 든지 1
 178. 듯이


  ——-ㅁ——

 179. 마저
 180. 만 못하다
 181. 만 하다
 182. 만 해도
 183. 만에
 184. 만큼
 185. 말고도


  ——-ㅂ——-

 186. 뿐만 아니라


  ——-ㅇ——-

 187. 아 가다[오다]/어 가다[오다]
 188. 아 가지고/어 가지고
 189. 아 내다/어 내다
 190. 아 놓다/어 놓다
 191. 아 대다/어 대다
 192. 아 두다/어 두다
 193. 아 버리다/어 버리다
 194. 아 보니/어 보니/ 아 보니까/ 어 보니까
 195. 아 봤자/어 봤자
 196. 아 주십사/어 주십사
 197. 아 죽다/어 죽다
 198. 아 치우다/어 치우다
 199. 아/어
 200. 아다가/어다가
 201. 아 달라다/ 어 달라다 (아 달라고 하다/ 어 달라고 하다)
 202. 아도/어도
 203. 아무
 204. 아서 그런지/어서 그런지
 205. 아서야/어서야
 206. 아야 할 텐데/어야 할 텐데
 207. 아야/어야
 208. 아야겠다/어야겠다
 209. 아야지/어야지
 210. 아지다/어지다 (2)
 211. 았다 하면/었다 하면
 212. 았다가/었다가
 213. 았다면/었다면
 214. 았더니/었더니
 215. 았더라면/었더라면
 216. 았던/었던
 217. 았던들/었던들
 218. 았어야 하는데/었어야 하는데
 219. 았었/었었
 220. 았으면 하다/었으면 하다
 221. 았을 텐데/었을 텐데
 222. 어찌나 는지
 223. 어찌나 던지
 224. 어찌나 은지/어찌나 ㄴ지
 225. 얼마나 는지 모르다/얼마나 은지 모르다/얼마나 ㄴ지 모르다
 226. 에 달려 있다
 227. 에 대한
 228. 에 대해서
 229. 에 따라서/ (으)ㅁ에 따라
 230. 에 따르면
 231. 에 불과하다
 232. 에 비하면
 233. 에 비해서
 234. 에 의하면
 235. 에 의해서
 236. 에 한하여
 237. 에다가2
 238. 에도 불구하고
 239. 여간 지 않다
 240. 으나 마나/나 마나
 241. 으나/나
 242. 으냬요/냬요
 243. 으니 망정이지/니 망정이지
 244. 으니 으니 하다/니 니 하다
 245. 으니만큼/니만큼
 246. 으래요/래요
 247. 으랴 으라/랴 랴
 248. 으려고 들다/려고 들다
 249. 으려나 보다/려나 보다
 250. 으려는지/려는지
 251. 으려다가/려다가
 252. 으려던 참이다/려던 참이다
 253. 으려면 멀었다/려면 멀었다
 254. 으려면/려면
 255. 으련마는/련마는
 256. 으로 말미암아/로 말미암아
 257. 으로 볼 때/로 볼 때
 258. 으로 봐서/로 봐서
 259. 으로 인해/로 인해
 260. 으로/로 6
 261. 으로/로 7
 262. 으로는/로는
 263. 으로부터/로부터
 264. 으로서/로서
 265. 으로써/로써
 266. 으리라/리라
 267. 으리라고/리라고
 268. 으리라는/리라는
 269. 으리만치/리만치
 270. 으리만큼/리만큼
 271. 으며/며1
 272. 으며/며2
 273. 으면 몰라도/면 몰라도
 274. 으면서도/면서도
 275. 으므로/므로
 276. 으세/세
 277. 으오/오
 278. 으오니/오니
 279. 은 가운데/ㄴ 가운데
 280. 은 경우에는/ㄴ 경우에는
 281. 은 고사하고/는 고사하고
 282. 은 끝에/ㄴ 끝에
 283. 은 나머지/ㄴ 나머지
 284. 은 대로/ㄴ 대로
 285. 은 대신에/ㄴ 대신에 3
 286. 은 데 반해서/ㄴ 데 반해서
 287. 은 데 비해서/ㄴ 데 비해서
 288. 은 데1
 289. 은 데/ㄴ 데2
 290. 은 데다가/ㄴ 데다가
 291. 은 듯싶다/ㄴ 듯싶다
 292. 은 듯이/ㄴ 듯이 1
 293. 은 듯이/ㄴ 듯이 2
 294. 은 듯하다/ㄴ 듯하다
 295. 은 마당에/ㄴ 마당에
 296. 은 만큼/ㄴ 만큼
 297. 은 모양이다사/ㄴ 모양이다
 298. 은 물론/는 물론
 299. 은 바 있다[없다]/ㄴ 바 있다[없다]
 300. 은 바/ㄴ 바
 301. 은 반면에/ㄴ 반면에
 302. 은 법이다/ㄴ 법이다
 303. 은 셈이다/ㄴ 셈이다
 304. 은 양/ㄴ 양
 305. 은 이상/ㄴ 이상
 306. 은 줄 알다[모르다]/ ㄴ 줄 알다[모르다]/는 줄 알다[모르다] (hiện tại)
 307. 은 줄 알다[모르다]/ ㄴ줄 알다[모르다] (quá khứ)
 308. 은 채로/ㄴ 채로
 309. 은 척하다/ㄴ 척하다
 310. 은 탓에/ㄴ 탓에
 311. 은 한/ㄴ 한
 312. 은 후에야/ㄴ 후에야
 313. 은가 보다/ㄴ가 보다
 314. 은가 싶다/ㄴ가 싶다
 315. 은가 하면/ㄴ가 하면
 316. 은가/ㄴ가?1
 317. 은가/ㄴ가?2
 318. 은걸요/ㄴ 걸요
 319. 은데도/ㄴ 데도
 320. 은들/ㄴ들
 321. 은지 모르다/ㄴ지 모르다
 322. 은지/ㄴ지
 323. 은커녕/는커녕
 324. 을 거라고는/ㄹ 거라고는
 325. 을 걸 그랬다/ㄹ 걸 그랬다
 326. 을 것/ㄹ 것
 327. 을 것이 아니라/ㄹ 것이 아니라
 328. 을 게 뻔하다/ㄹ 게 뻔하다
 329. 을 겸/ㄹ 겸
 330. 을 계기로/를 계기로
 331. 을 대로대로
 332. 을 듯이/ㄹ 듯이
 333. 을 듯하다/ㄹ 듯하다
 334. 을 따름이다/ㄹ 따름이다
 335. 을 리 만무하다/ㄹ 리 만무하다
 336. 을 리가 없다/ㄹ 리가 없다
 337. 을 막론하고/를 막론하고
 338. 을 만큼/ㄹ 만큼
 339. 을 만하다/ㄹ 만하다
 340. 을 무렵/ㄹ 무렵
 341. 을 바/ㄹ 바
 342. 을 바에는/ㄹ 바에는
 343. 을 바에야/ㄹ 바에야
 344. 을 바탕으로/를 바탕으로
 345. 을 법하다/ㄹ 법하다
 346. 을 불문하고/를 불문하고
 347. 을 비 롯해서/를 비롯해서
 348. 을 뻔하다/ㄹ 뻔하다
 349. 을 뿐/ㄹ 뿐/ 을 뿐이다/ ㄹ 뿐이다
 350. 을 뿐만 아니라/ㄹ 뿐만 아니라
 351. 을 생각이다/ㄹ 생각이다
 352. 을 성싶다/ㄹ 성싶다
 353. 을 수 없으리만치/ㄹ 수 없으리만치
 354. 을 수밖에 없다/ㄹ 수밖에 없다
 355. 을 위해서/를 위해서
 356. 을 정도로/ㄹ 정도로
 357. 을 줄 알다[모르다]/ㄹ 줄 알다[모르다]
 358. 을 줄이야/ㄹ 줄이야
 359. 을 지경이다/ㄹ 지경이다
 360. 을 턱이 없다/ㄹ 턱이 없다
 361. 을 테고/ㄹ 테고
 362. 을 테니까/ㄹ 테니까
 363. 을 테지만/ㄹ 테지만
 364. 을 텐데/ㄹ 텐데
 365. 을 통해/를 통해
 366. 을 건가요?/ㄹ 건가요?
 367. 을걸요/ㄹ걸요
 368. 을까 말까/ㄹ까 말까
 369. 을까 보다/ㄹ까 보다
 370. 을까 봐/ㄹ까 봐
 371. 을라치면/ㄹ라치면
 372. 을래야 을 수가 없다/ㄹ래야 ㄹ 수가 없다
 373. 을망정/ㄹ망정
 374. 을뿐더러/ㄹ뿐더러
 375. 을세라/ㄹ세라
 376. 을수록/ㄹ수록
 377. 을지도 모르다/ㄹ지도 모르다
 378. 을지라도/ㄹ지라도
 379. 을지언정/ㄹ지언정
 380. 음/ㅁ
 381. 이나 다름없다/나 다름없다
 382. 이나 이나 할 것 없이/나 나 할 것 없이
 383. 이나마/나마
 384. 이더라/더라
 385. 이라고는/라고는
 386. 이라기보다/라기보다
 387. 이라도/라도 (1)
 388. 이라도/라도 (2)
 389. 이라든가/라든가
 390. 이라면/라면
 391. 이란/란
 392. 이랄까/랄까
 393. 이며
 394. 이며/며 … 이며/며 
 395. 이야/야
 396. 이야말로/야말로
 397.  
 398. 이자/자
  ——-ㅈ—— 
 399. 자니
 400. 자마자 
 401. 자면 
 402. 잖아요
 403. 재요
 404. 조차
 405. 중이다
 406. 지 그래요?
 407. 지 1
 408. 지 2
 409. 지 3
 410. 지요1/ (으)시지요
 411. 지요2
  ——ㅊ——
 412. 치고
  ——ㅌ——
 413. 탓에
  —————-
 414. 피동사
 415. 사동사

  Link tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây

7 BÌNH LUẬN

  • Do chưa được add link hoặc ngữ pháp chưa được viết thành bài bạn à. Bọn mình sẽ viết vfa update dần list này trong thời gian tới.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here