세계 시장 선도하는 K-푸드로···농식품부, 수출 혁신 전략 발표 - Hàn Quốc công bố chiến lược đổi mới xuất khẩu thực phẩm

세계 시장 선도하는 K-푸드로···농식품부, 수출 혁신 전략 발표 – Hàn Quốc công bố chiến...

한국 정부가 올해 농식품 관련 수출 목표를 135억 달러로, 2027년까지는 230억 달러로 확대하기로 했다. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định mở rộng mục...
Học làm món canh bánh gạo Hàn Quốc (Tteokguk - 떡국) nhân dịp Tết Âm lịch 2024

Học làm món canh bánh gạo Hàn Quốc (Tteokguk – 떡국) nhân dịp Tết...

Canh bánh gạo Hàn Quốc (Tteokguk - 떡국) là một trong những món ăn không thể thiếu vào dịp Tết Nguyên đán của Hàn...
Cùng khám phá Jeollanam-do - Phần 3: Tận hưởng cung bậc đầy đam mê ở Mokpo

Cùng khám phá Jeollanam-do – Phần 3: Tận hưởng cung bậc đầy đam mê...

Sau Yeosu, Sucheon, Gangjin và Sinan, mình và các bạn supporter trong đoàn tiếp tục chặng cuối cuộc hành trình tại thành phố Mokpo...

Ẩm thực hấp dẫn ở tỉnh Jeollanam-do (전라남도)

Trong khoảnh khắc giao mùa, khi cơn gió se lạnh ùa về và người người, nhà nhà tấp nập chuẩn bị đón mùa lễ...
해외에서 사랑받는 한국 김치

해외에서 사랑받는 한국 김치 – Kimchi Hàn Quốc nhận được sự yêu thích ở...

‘김치’가 세계인에게 건강한 식품으로 자리매김하고 있다. Đối với cư dân toàn cầu, “Kimchi” hiện đang giữ vị trí như là một món ăn có...

미국 한식전도사 김한송 셰프 – Kim Hansong: Đưa ẩm thực Hàn Quốc đến nước...

한류의 열풍이 뜨겁다. K-팝뿐만 아니라 음식·패션·비즈니스 등 다양한 분야에서 한국이 주목을 받고 있다. 여기에 크게 일조하고 있는 것이 각국의 한인 차세대들이다. 이들은 현지에서 나고...

미국인 입맛 사로잡은 K-냉동김밥, 인기 비결은? – Bí quyết gì khiến Gimbap đông lạnh...

“냉동김밥 좀 그만 사가세요. 매일 사러 갔는데 날마다 품절이네요. 기회가 있을 때 몇 개 사다 놨어야 했는데..” 미국의 한 소비자가 사회관계망서비스(SNS) 레딧(Reddit)에 남긴 푸념이...

전통시장에서 탄생한 음식들 – Những món ăn sinh ra tại chợ truyền thống

한국인의 입맛을 사로잡은 음식 가운데 특정 전통시장을 기원으로 하는 것들이 여럿 있다. 각 지역을 대표하는 이 향토 음식들은 전국적 명성을 얻어 프랜차이즈 브랜드로 거듭나기도...

단단하면서 부드러운 반전이 있는 맛, 게장 – Cua ngâm tương, phong vị của kết...

겉은 단단한데 속은 뭉개지듯 부드럽다 못해 입안에서 녹아내릴 정도로 연하다. 첫맛은 짭짤하거나 또는 매콤하다가 이내 달착지근한 풍미가 입안을 가득 채운다. 한 입 깨물자마자 실하게...

“몸에 좋은 김치, 이렇게 만드는구나”···프랑스 기자의 김장 체험기 – Một ngày học muối Kimchi...

겨우내 먹을 김치를 대량으로 담그는 것을 김장이라고 부른다. 김장은 김치가 잘 숙성될 수 있도록 찬 바람이 불기 시작하는 늦가을부터 초겨울에 이뤄진다. 지난 3일, 서울에서...

한국인은 왜 라면에 열광하는가 – Tại sao người Hàn Quốc lại yêu thích mỳ...

많은 사람들이 한국 음식 요리법은 오래 전부터 대대로 전해져 내려오는 것으로 생각한다. 실제로 일부 요리법은 몇 세대에 걸쳐 전해지기도 하고, 심지어 수 백 년이...

한국 ‘닭갈비’, 세계 최고 볶음 요리 2위 – “Lườn gà xào cay” đứng thứ...

한국의 닭갈비가 ‘세계 최고의 볶음 요리’ 2위에 올랐다. Món “Dakgalbi” (lườn gà xào cay) của Hàn Quốc góp mặt trong danh sách top 50...

한국 김치의 비밀 “유대감의 맛” – Những bí mật về Kimchi của Hàn Quốc:...

김치는 최근 몇 년 사이에 전 세계 셰프들과 미식가들에게 주목받는 퓨전 식재료로 떠올랐다. 이는 김치가 건강에 좋을 뿐만 아니라 독특한 매운 맛과 기분좋은 아삭한...

먹기 겁나는 한국음식 6가지 – 6 món ăn Hàn Quốc đáng sợ thách thức...

10월이다. 10월 하면, 나는 미국인이라 할로윈이 떠오른다. 집집마다 다니며 ‘트릭 오아 트릿(Trick or Treat, 할로윈 놀이 풍습으로 ‘과자 안 주면 장난칠 것’이라는 의미)을 외치며...

떡집, 20년 동안 주택가 새벽을 열다 – Cửa hàng bánh tteok, 20 năm mở...

동이 트려면 아직도 두어 시간은 남았는데 떡집은 벌써 불을 환히 밝히고 분주하다. 그래서 여간 부지런하지 않고서는 떡집 주인이 되기 어렵다. 20년 동안 서울의 조촐한...

꽈배기 달인의 담백한 행복 – Niềm vui mộc mạc của nghệ nhân bánh quẩy...

주머니가 가벼운 서민들에게 싸고 맛난 길거리 군것질은 그 자체가 일상의 작은 위로다. 올해로 43년째 넉넉지 못한 이웃들이 즐겨 찾는 전통 시장에서 가족들과 함께 땀흘리며...

대를 이어온 고소함 – Vị bùi gia truyền

한국인의 밥상에서 참기름은 빠지는 법이 없다. 나물을 무치거나 고기에 양념할 때도, 볶음밥부터 비빔밥까지 안 쓰이는 곳 없이 요리의 풍미를 완성한다. 38년째 같은 자리에서 한결같이...

맛도 모양도 일품인 왕실 주전부리 – Những món ăn nhẹ cung đình

1971년 국가무형문화재로 지정된 궁중 음식은 조선 시대 식문화의 백미이다. 궁중에서 먹었던 음식인 만큼 제철 재료로 정성껏 만들어 맛과 영양이 뛰어나다. 그중에서도 특히 왕실에서 즐겼던...

한국적이면서 세계적인 국물 요리 순두부찌개 – Canh đậu hũ non, món canh mang đậm...

순두부 특유의 담백하고 보드라운 질감은 다른 식재료에선 쉽게 느낄 수 없는 특별한 맛이다. 한국인들은 이것을 건강식으로도 먹고, 맵고 얼큰하게 끓여 해장음식으로 즐기기도 한다. 지금은...

봄의 맛과 향, 도다리쑥국 – Món canh ngải cứu cá bơn, hương vị của...

겨우내 꽁꽁 얼어있던 단단한 땅을 가장 먼저 뚫고 나오는 것은 잡초도 꽃도 아닌 어린 쑥이다. 이 쑥만큼이나 봄에 귀하게 먹는 도다리 역시 봄의 전령사다....
error: Content is protected !!