Sunday, July 5, 2020
Trang chủ Luyện Đọc - Dịch Trung cấp

Luyện Đọc - Dịch Trung cấp

[Đọc – Dịch] ‘종합병원’ 이용, 어렵지 않아요~! ‘Bệnh viện đa khoa’, giờ đây sử...

소박한 동네의원과 달리 대도시에 있는 종합병원은 사람도 많고 절차도 복잡해서 외국인들은 종합병원에 갈 때마다 어려움을 겪는다. 아픈 부위나 증상에 따라 진료과가 달라지는 종합병원 방문...

[Đọc – Dịch] 꼭 알아둬야 할 치아 건강 상식 Kiến thức liên quan đến...

꼭 알아둬야 할 치아 건강 상식 Kiến thức liên quan đến sức khỏe của răng cần phải biết 방치하기 쉬운 치아 건강 관리. 잘못된 습관이...

[Dọc – Dịch] 건조하고 쌀쌀해지는 가을철 건강 관리법 Cách quản lý sức khỏe vào...

대기가 건조해지면서 큰 일교차가 생기는 가을에는 여름에 잠잠했던 천식과 비염, 건선과 아토피 피부염이 고개를 드러낸다. 무더위에 시달린 탓에 인체의 면역력이 떨어지면서 새로운 증상이 생기고,...

[Đọc – dịch] 봄철 눈 건강을 지키는 법 Cách giữ sức khỏe cho đôi...

봄철 눈 건강을 지키는 법 Cách giữ sức khỏe cho đôi mắt vào mùa xuân 봄은 미세먼지, 황사와 꽃가루를 비롯한 각종 유해물질이 공기 중에 많아...

[Đọc – Dịch] 신나는 겨울 레포츠 안전하게 즐기려면? Những trò chơi giải trí...

신나는 겨울 레포츠 안전하게 즐기려면? Những trò chơi giải trí và thể thao vui nhộn nếu bạn muốn chơi nó một cách an toàn? 스키, 스노보드,...

[Đọc – Dịch] ‘감기’와 ‘독감’ 차이 기억하세요 Hãy ghi nhớ sự khác nhau...

‘감기’와 ‘독감’ 차이 기억하세요 Hãy ghi nhớ sự khác nhau giữa ‘cảm’ và ‘cúm’ 감기는 다양한 바이러스로 발병 Bệnh cảm phát bệnh từ nhiều virus...

[Đọc – Dịch] 공감능력 Năng lực thấu cảm (Empathy)

다문화 사회에서의 공감 능력 사람은 누구나 똑같이 소중하다는 사실을 가슴에 새겨두며 이를 말과 행동으로 실천하는 것이 공감 능력의 핵심이라 하겠다. Tôi cho rằng việc luôn...

[Đọc – Dịch] 내 아이는 어떤 부모를 원할까? Các con của chúng ta muốn...

내 아이는 어떤 부모를 원할까? Các con của chúng ta muốn bố mẹ chúng thế nào? 부모가 자녀에게 바라는 것이 있듯 자녀 역시 부모에게 기대하는...

[Đọc – Dịch] 화폐를 통해 보는 세계의 역사와 문화 – Nền văn hóa và...

인류는 편리한 생활을 위해 오랜 세월 동안 많은 물건들을 발명해왔다. 화폐도 그 중 하나다. 인류의 역사와 함께 해온 화폐를 통해 우리는 세계의 재미있는 문화를...

[Đọc – Dịch] 생활 속 안전사고 예방수칙 Nguyên tắc phòng ngừa tai nạn...

생활 속 안전사고 예방수칙 Nguyên tắc phòng ngừa tai nạn an toàn trong cuộc sống 국내외 여러 사고소식을 접하며 그 어느 때보다 안전에 대한 관심이 높아지고...

[Đọc-Dịch] 우리 아이 오감자극으로 창의력 증진과 감성지능 발달시키는 방법 Phương pháp phát triển chỉ...

우리 아이 오감자극으로 창의력 증진과 감성지능 발달시키는 방법 Phương pháp phát triển chỉ số cảm xúc và nâng cao sức sáng tạo của con em...

[Đọc – Dịch] 한국의 ‘어버이 날’과 베트남의 ‘부란절’ ‘Ngày cha mẹ’ của Hàn...

한국의 ‘어버이 날’과 베트남의 ‘부란절’ ‘Ngày cha mẹ’ của Hàn Quốc và ‘Lễ Vu Lan’ của Việt Nam 한국의 ‘어버이 날’은 근대에 제정된 것이지만 전통적으로...

[Đọc – Dịch] ‘생각 바꾸기’로 불안장애 극복! Khắc phục chứng rối loạn lo...

부족할 것 없어 보이는 연예인들조차 ‘언제 인기가 하락할지 모르는’ 심리적 불안으로 인해 고통을 겪고 있다고 한다. 겉으로는 잘 드러나지 않지만 심한 경우 정상적인 사회생활까지...

[Đọc – Dịch] 안전한 먹거리를 위한 ‘식품라벨 꼼꼼 가이드’ ‘Hướng dẫn chi tiết...

안전한 먹거리를 위한 ‘식품라벨 꼼꼼 가이드’ ‘Hướng dẫn chi tiết nhãn thực phẩm’ vì thực phẩm an toàn 내가 고른 식품이 어디서 어떻게 생산되는지, 어떤 성분이...

[Đọc – Dịch] 여름철 즐겁고 안전한 물놀이 건강법 Cách chơi trò chơi dưới nước...

여름철 즐겁고 안전한 물놀이 건강법 Cách chơi trò chơi dưới nước vui vẻ và an toàn vào mùa hè 여름철에는 무더위를 식히기 위해 물놀이를 하면서...

[Đọc-Dịch] 초등학교에 입학한 우리 아이, 어떻게 지도해야 할까요? Con tôi đã nhập học tiểu...

초등학교에 입학한 우리 아이, 어떻게 지도해야 할까요? Con tôi đã nhập học tiểu học, làm thế nào để hướng dẫn con? 낯선 환경에 적응은 잘 할까?...

[Đọc-Dịch] 종이접기로 우리 아이 두뇌발달 Up! Kích thích phát triển hai bán cầu...

종이접기로 우리 아이 두뇌발달 Up! Kích thích phát triển hai bán cầu não của trẻ bằng trò chơi gấp giấy 손을 사용해 만들고 그리는 작업은 아이들에게...

[Đọc – Dịch] 우리 아이의 안전한 학교생활 어떻게 할까요? Làm thế nào để con...

우리 아이의 안전한 학교생활 어떻게 할까요? Làm thế nào để con đến trường an toàn? 아이를 학교에 보낸 부모는 아이가 다치지 않을까?', '위험한 상황에 처하지...

[Đọc – Dịch] 화법 을 바꾸면 관계가 열린다 Thay đổi cách đối thoại, khơi...

화법 을 바꾸면 관계가 열린다 Thay đổi cách đối thoại, khơi mở mối quan hệ 부모로부터 독립적인 사고를 키우게 되는 사춘기. 부모 자녀 간 의견...

[Đọc – Dịch] 우리 아이 찌릿찌릿, 연령별 언어 자극놀이 Con chúng ta hồi...

우리 아이 찌릿찌릿, 연령별 언어 자극놀이 Con chúng ta hồi hộp hồi hộp, trò chơi kích thích ngôn ngữ theo từng độ tuổi 아이의 월령과 발달에...
error: Content is protected !!