[Dịch tiếng Việt sách mới – KIIP lớp 3] tiếng Hàn hội nhập xã hội KIIP Trung cấp 1/ 중급 1

1
92204
Dưới đây là phần dịch tiếng Việt các bài học trong sách Lớp hội nhập xã hội KIIP Trung cấp 1 (level 3)/ 중급1. Bao gồm 2 phần: Phần 1: 16 bài học của sách giáo trình mới (áp dụng từ tháng 1 năm 2021 về sau)Phần 2: 20 bài học của sách giáo trình cũ (áp dụng từ tháng 12 năm 2020 trở về trước).

TỔNG HỢP LINK MUA SÁCH: https://www.facebook.com/hanquoclythu2018/posts/1284254412033527

Nếu có gì thắc mắc, các bạn có thể:

  • Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn KIIP: Bấm vào đây
  • Theo dõi trang facebook để cập nhật bài học tiếng Hàn KIIP và các thông tin liên quan đến chương trình KIIP: Hàn Quốc Lý Thú
Bài viết liên quan  [KIIP sách mới - Trung cấp 1] 8과: 음식과 요리 - Ẩm thực và nấu nướng

Hãy BẤM VÀO TIÊU ĐỀ TÊN BÀI HỌC (CHỮ MÀU XANH) để xem phần nội dung chi tiết bên trong

MỤC LỤC:

1/ SÁCH GIÁO TRÌNH MỚI:
Tổng hợp ngữ pháp sách mới: Bấm vào đây
Bài 1: 대인 관계 – Quan hệ đối nhân xử thế
Bài 2: 성격 –  Tính cách
Bài 3: 지역 복지 서비스 –  Dịch vụ phúc lợi khu vực
Bài 4: 교환과 환불 –  Sự hoán đổi và hoàn tiền
Bài 5:  소비와 절약 –  Tiêu dùng và Tiết kiệm
Bài 6:  주거 환경 –  Môi trường sống
Bài 7:  문화생활 –  Đời sống văn hóa
Bài 8:  음식과 요리 –  Ẩm thực và nấu nướng
Bài 9:  고장과 수리 –  Sự hư hỏng và sửa chữa
Bài 10:  취업 –  Có việc làm
Bài 11:  부동산 –  Bất động sản
Bài 12:  전통 명절 –  Ngày lễ truyền thống
Bài 13:  직장 생활 –  Đời sống công việc
Bài 14:  인터넷과 스마트폰 –  Internet và điện thoại thông minh
Bài 15:  고민과 상담 –  Sự lo lắng và tư vấn
Bài 16:  기후와 날씨 –  Khí hậu và thời tiết

Bài viết liên quan  [KIIP sách mới - Trung cấp 1] 11과: 부동산 - Bất động sản

2/ SÁCH GIÁO TRÌNH CŨ:
Tổng hợp ngữ pháp sách cũ: Bấm vào đây
Bài 1: 가족
Bài 2: 음식과 요리
Bài 3: 공공 기관
Bài 4: 성격
Bài 5: 집과 생활
Bài 6: 소비와 절약
Bài 7: 축제와 행사
Bài 8: 고장과 수리
Bài 9: 공연과 감상
Bài 10: 종합 연습 1
Bài 11: 취업
Bài 12: 여행
Bài 13: 명절
Bài 14: 생활 정보
Bài 15: 소식과 알림
Bài 16: 회식과 모임
Bài 17: 문화 체험과 경험
Bài 18: 이웃과 지역사회
Bài 19: 고민과 상담
Bài 20: 종합 연습 2

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here