Các chương trình video học tiếng Hàn Quốc hay

0
591

TOPIK II:

Giải bài thi TOPIK II bao gồm 28 video đủ hết 4 kỹ năng nghe nói đọc viết


Nhấn vào đây để chuyển qua Youtube


EPS TOPIK 60 bài:

60 bài EPS TOPIK dành cho Việt Nam giúp bạn học dễ dàng hơn

 
Nhấn vào đây để chuyển qua Youtube


TIẾNG HÀN SƠ CẤP:

Tiếng Hàn sơ cấp cho người Việt Nam 25 bài của đài EBS:


Nhấn vào đây để chuyển qua Youtube

Tiếng Hàn Sơ cấp 1 cho người Việt Nam 25 bài từ trung tâm TOPIK KOREA


Nhấn vào đây để chuyển qua Youtube

Học tiếng Hàn Sơ cấp qua giải bài thi TOPIK I bao gồm 28 bài

 
Nhấn vào đây để chuyển qua Youtube

Bài viết liên quan  [Tiếng Hàn nhập môn] Bài 2: Đặc điểm của tiếng Hàn Quốc

Học tiếng Hàn Sơ cấp qua luyện thi TOPIK I bao gồm 18 bài


Nhấn vào đây để chuyển qua Youtube

 

TIẾNG HÀN TRUNG CẤP:

Tiếng Hàn Trung cấp cho người Việt Nam gồm 25 bài của đài EBS


Nhấn vào đây để chuyển qua Youtube

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here