Friday, January 15, 2021
Trang chủ KIIP Trung cấp 2 (Sách mới)

KIIP Trung cấp 2 (Sách mới)

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 3과: 생활 속의 과학 – Khoa học...

Từ vựng: Kỹ thuật và khoa học trong đời sống. Ngữ pháp: Động từ/ Tính từ - 는 줄 알다                   Động từ - 곤 하다 Hoạt động:  - Nói về sản phẩm tối tân trong đời...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 2과: 가족의 변화 – Sự biến hóa...

Từ vựng: Hình thái và đặc trưng của gia đình Ngữ pháp: Động/tính từ -을 뿐만 아니라, Động/tính từ -을 수밖에 없다 Hoạt động: Nói về đặc trưng của gia đình, Viết về...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 1과: 한국 생활 적응 – Thích nghi...

Từ vựng: Thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc Ngữ pháp:  + Động từ - 느라고 + Động từ/ Tính từ - 을수록 Hoạt động:  + Hồi tưởng lại thời...

[SÁCH MỚI 2O21] TỔNG HỢP NGỮ PHÁP KIIP 4 – TRUNG CẤP 2 –...

Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn sách Lớp 4 - Trung cấp 2 của chương trình hội nhập...
error: Content is protected !!