[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 9: Âm bật hơi khi đi kèm với âm ㅎ (격음화 4)

0
2006
Quy tắc phát âm chuẩn tiếng Hàn – Âm bật hơi khi đi kèm với âm ‘ㅎ’ 
 

Khi âm tiết trước kết thúc bằng patchim /ㅂ/ và gặp chữ cái đầu của âm tiết sau là /ㅎ/ thì /ㅎ/ và /ㄱ/ được kết hợp phát âm thành [ㅍ]

[ㅂ]+
  ↓
   [ㅍ]
 
 

Hãy lắng nghe phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng cho mỗi từ.
File nghe 1~3

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 7~9

Trong mỗi câu dưới đây chọn phần mà có phát âm là /ㅍ/

 

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 13~15

Bài viết liên quan  [Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 5: Quy tắc căng âm số 2 - Quán hình ngữ với -(으)ㄹ(경음화 2)

Đáp án:
1. ① 2. ② 3. ①
7. ① [이펴서]
8. ② [다파세요]
9. ① [지피는 게]
10. ④ [여기는 물꼬기가 별로 안자피는데요]
11. ① [바판사발 머꼬 출발합씨다]
12. ② [구두가 발펴서 더러워젿따]
13. ② [제갑파는 물건 찯끼가 어렵구뇨]
14. ① [아호평제의 성껴기 모두 제각까기다]
15. ① [배카파고장미 한다발씩 살까요]  

XEM: Tổng hợp tất cả các quy tắc phát âm chuẩn tiếng Hàn – bấm vào đây

– Tham gia nhóm thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here