[SÁCH MỚI 2O21] TỔNG HỢP NGỮ PHÁP KIIP 1 – SƠ...

Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn sách Lớp 1 - Sơ cấp 1 - của chương trình hội...

[KIIP Sách Mới – Sơ cấp 1] 1과:안녕하세요? Xin chào

TỪ VỰNG (TRANG 14) 이름: tên, tên gọi, họ tên, danh tính 직업: nghề nghiệp 국적: quốc tịch 초등학생: học sinh tiểu học 이집트: Ai Cập 회사원: nhân viên văn...

Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp

Luyện đọc dịch tiếng Hàn

고창, 위대한 씨앗이 움트는 고장 – Gochang, vùng đất nảy mầm...

전라북도 고창 일대는 아름다운 자연 경관과 가슴저린 슬픈 역사를 간직한 고장이다. 빨간 동백꽃이 핀 이른 봄 날, 한국 농민운동의 큰 발자취가 남아 있는 땅으로...

산과 아웃도어 룩의 결합 Thời trang dã ngoại hòa mình với...

한반도는 국토면적의 70%가 산이다. 남은 30%의 평지에 사람들은 집을 짓고 논밭을 갈았다. 18세기의 사상가 박지원은 산이 많은 이 땅에 “100리 되는 평야가 드물고 1000호...

Mạng Xã Hội

26,927Thành viênThích
2,110Người theo dõiĐăng Ký

Bài đăng mới nhất

Bài đăng phổ biến

error: Content is protected !!