Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp

Luyện đọc dịch tiếng Hàn

시 열심히 쓰시오, 통일이 되는 그날까지 Hãy tiếp tục sáng tác...

길이 244km의 임진강은 한반도 중동부 산간에서 발원하여 하구에서 남과 북을 가르며 흐르다가 한강과 만나 서해로 흘러 든다. 경기도 파주시 문산읍에 위치한 임진나루는 분단 전...

[Đọc – Dịch] 제기차기와 다 까오 – Trò chơi Đá cầu...

제기차기와 다 까오 (Đá cầu) 제기차기는 발을 이용하여 제기를 떨어뜨리지 않고 오랫동안 차올리는 놀이입니다. 한 번 차고 땅을 딛고, 또 차고 땅을 딛는 ‘맨제기’, 두발을 번갈아 차는 ‘양발차기’, 땅을 딛지 않고 계속 차는 ‘발 들고차기’ 등이 기본적인 방법입니다. Je-gi-cha-gi là một trò chơi dùng chân đá và giữ thật lâu mà không để rơi xuống đất. Có những cách chơi...

Mạng Xã Hội

26,927Thành viênThích
2,110Người theo dõiĐăng Ký

Bài đăng mới nhất

Bài đăng phổ biến

error: Content is protected !!