[SÁCH MỚI 2O21] TỔNG HỢP NGỮ PHÁP KIIP 1 – SƠ CẤP 1 – Chương trình hội nhập xã hội KIIP (사회통합프로그램)

0
6842
Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn sách Lớp 1 – Sơ cấp 1 – của chương trình hội nhập xã hội KIIP (사회통합프로그램) theo sách mới (bắt đầu áp dụng từ năm 1/2021)
 
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn hội nhập KIIP: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật bài học tiếng Hàn hội nhập KIIP: Hàn Quốc Lý Thú
– Link dịch sách KIIP 1: http://hanquoclythu.com/category/kiip-2021-so-cap-1/

 
– Để mua sách KIIP sơ cấp 1, các bạn bấm vào link sau để mua:
Coupang 1 (chung 2 cuốn sách học và luyện tập):
Coupang 2 (riêng từng cuốn sách học và luyện tập) 
 

——————–
Bài 1:
 
Bài 2:
 
Bài 3: 
 
Bài 4: 
 
Bài 5:
 
Bài 6:
 
Bài 7:
Bài 8:
 
Bài 9:
 
Bài 10:
 
Bài 11:
Bài 12:
 
 
 


“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here