[SÁCH MỚI 2O21] TỔNG HỢP NGỮ PHÁP KIIP 3 – TRUNG CẤP 1 – Chương trình hội nhập xã hội KIIP (사회통합프로그램)

0
9076
Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn sách Lớp 3 – Trung cấp 1 của chương trình hội nhập xã hội KIIP (사회통합프로그램) theo sách mới (bắt đầu áp dụng từ năm 1/2021)
 
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn hội nhập KIIP: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật bài học tiếng Hàn hội nhập KIIP: Hàn Quốc Lý Thú
– Link bài dịch sách KIIP 3: http://hanquoclythu.com/category/kiip-2021-trung-cap-1/
 

—————————–
 
Bài 1:
 
Bài 2:
 
Bài 3: 
 
Bài 4: 
 
Bài 5:
 
Bài 6:
 
Bài 7:
Bài 8:
 
Bài 9:
 
Bài 10:
 
Bài 11:
Bài 12:
 


“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here