Thursday, November 14, 2019

[KIIP lớp 5 – Dịch tiếng Việt] Bài 12: 지역사회와 평생교육...

Section 1: 평생교육이란 무엇일까 Giáo dục thường xuyên là gì?Từ vựng: 평생교육: giáo dục thường xuyên 요구하다: yêu cầu 지식 : kiến thức, tri thức 기술: kỹ thuật, kỹ năng  얻다:...

[KIIP lớp 5 – Dịch tiếng Việt] Bài 43. 한국의 인물사...

<Trang 183> Section 1:  전쟁을 승리로 이끌었던 인물 Nhân vật lãnh đạo cuộc chiến tranh đến thắng lợi. Từ vựng: 승리하다: thắng lợi, chiến thắng 발견하다: phát...

[Hội thoại tiếng Hàn] #2. 우리 가족을 위해서 조금만 마실게요. Anh...

우리 가족을 위해서 조금만 마실게요.  Anh sẽ chỉ uống một chút vì gia đình chúng ta 친구한테서 전화를 받은 남편이 외출 준비를 합니다. 이렇게 늦은 시간에 술을...

[Cách diễn đạt] 14_차린 건 없지만 많이 드세요. Chẳng có món...

손님들에게 음식을 권할 때는 어떻게 말하지? Khi mời khách thức ăn thì nói thế nào? 오늘의 한마디는 '차린 건 없지만 많이 드세요.' 입니다.  Cách diễn đạt hôm...

Mạng Xã Hội

17,931Thành viênThích
1,530Người theo dõiĐăng Ký

Bài đăng mới nhất

Bài đăng phổ biến

error: Content is protected !!