[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 17: Quy tắc đồng hoá phụ âm số 2 (유음화 2)

0
1825
[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Quy tắc đồng hoá phụ âm số 2 (유음화 2)
Khi đằng sau patchim ‘ㄴ’ xuất hiện phụ âm đứng đầu là ‘ㄹ’ thì ‘ㄴ’ được phát âm thành ㄹ.

ㄴ+ㄹ 
↓ 
[ㄹ]+ㄹ

 
Hãy lắng nghe phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng cho mỗi từ.
File nghe 1~3


Hãy lắng nghe cách phát âm của các từ bên dưới và viết ra cách phát âm của chúng.
File nghe 4~6

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 7~9


Trong mỗi câu dưới đây chọn phần mà được phát âm theo quy tắc đồng hóa phụ âm.

Bài viết liên quan  [Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 8: Âm bật hơi khi đi kèm với âm ㅎ (격음화 3)

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các cụm từ được gạch chân bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 13~15

Đáp án:
1. ②
2. ②
3. ①
4. [월래]
5. [열라카다]
6. [말리장성]
7. ① [골라나다]
8. ② [발려자]
9. ② [할라산]
10. ③ [몸과 마으믈 달련하세요]
11. ① [말료이리 언제예요?]
12. ② [느저서 날리가 나써요]
13. ① [스마트포네발저느로 생화리 펼리해져써요.]
14. ② [지비 참 알라카네요]
15. ② [철리낄도 한거름부터]

XEM: Tổng hợp tất cả các quy tắc phát âm tiếng Hàn – bấm vào đây

– Tham gia nhóm thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học: Hàn Quốc Lý Thú

 

Bài viết liên quan  [Tiếng Hàn nhập môn] Bài 1: Giới thiệu hệ thống chữ viết Hàn Quốc

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here