[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 16: Quy tắc đồng hoá phụ âm số 1 (유음화 1)

0
3322
[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Quy tắc đồng hoá phụ âm số 1 (유음화 1)
Khi đằng sau patchim ‘ㄹ’ xuất hiện phụ âm đứng đầu là ‘ㄴ’ thì ‘ㄴ’ được phát âm thành ㄹ.
ㄹ + ㄴ
 ↓  
ㄹ + [ㄹ]
 
Hãy lắng nghe phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng cho mỗi từ.
File nghe 1~5

 

Hãy lắng nghe cách phát âm của các từ bên dưới và viết ra cách phát âm của chúng.
File nghe 6~8
 

Hãy lắng nghe cách phát âm của các từ bên dưới và viết ra cách phát âm của chúng.
File nghe 9~11
 

Trong mỗi câu dưới đây chọn phần mà được phát âm bởi quy tắc đồng hóa phụ âm.

Bài viết liên quan  [Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 5: Quy tắc căng âm số 2 - Quán hình ngữ với -(으)ㄹ(경음화 2)

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các cụm từ được gạch chân bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 14~15
 

Đáp án:
1. ①
2. ①
3. ②
4. ①
5. ②
6. [달라라]
7. [사물로리]
8. [알른]
9. ① [줄럼끼]
10. ② [몸살 라다]
11. ② [훌레]
12. ② [여르메는 물랭며늘 머거요]
13. ① [달림에게 소워늘 비러써요.]
14. ① [친구가 말련휴가를 나와써요]
15. ② [내마음대로하면 사라믈 일른다 ]
 

XEM: Tổng hợp tất cả các quy tắc phát âm tiếng Hàn – bấm vào đây

– Tham gia nhóm thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here