[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 16: Quy tắc đồng hoá phụ âm số 1 (유음화 1)

0
2947
[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Quy tắc đồng hoá phụ âm số 1 (유음화 1)
Khi đằng sau patchim ‘ㄹ’ xuất hiện phụ âm đứng đầu là ‘ㄴ’ thì ‘ㄴ’ được phát âm thành ㄹ.
ㄹ + ㄴ
 ↓  
ㄹ + [ㄹ]
 
Hãy lắng nghe phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng cho mỗi từ.
File nghe 1~5

 

Hãy lắng nghe cách phát âm của các từ bên dưới và viết ra cách phát âm của chúng.
File nghe 6~8
 

Hãy lắng nghe cách phát âm của các từ bên dưới và viết ra cách phát âm của chúng.
File nghe 9~11
 

Trong mỗi câu dưới đây chọn phần mà được phát âm bởi quy tắc đồng hóa phụ âm.

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các cụm từ được gạch chân bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 14~15
 

Đáp án:
1. ①
2. ①
3. ②
4. ①
5. ②
6. [달라라]
7. [사물로리]
8. [알른]
9. ① [줄럼끼]
10. ② [몸살 라다]
11. ② [훌레]
12. ② [여르메는 물랭며늘 머거요]
13. ① [달림에게 소워늘 비러써요.]
14. ① [친구가 말련휴가를 나와써요]
15. ② [내마음대로하면 사라믈 일른다 ]
 

XEM: Tổng hợp tất cả các quy tắc phát âm tiếng Hàn – bấm vào đây

– Tham gia nhóm thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here