[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 19: Quy tắc căng âm số 4 (경음화 4)

0
1780
[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Quy tắc căng âm số 4:
Ở các từ Hán Hàn khi đằng sau patchim ‘ㄹ’ xuất hiện phụ âm đứng đầu là ‘ㄷ,ㅅ,ㅈ’ thì chúng được phát âm thành [ㄸ], [ㅆ], [ㅉ].
ㄹ+ㄷ, ㅅ, ㅈ

          ↓

ㄹ+[ㄸ],[ㅆ],[ㅉ]

 
Hãy lắng nghe phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng cho mỗi từ.
File nghe 1~4


Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 5~8

Trong mỗi câu dưới đây chọn phần mà được phát âm sử dụng quy tắc căng âm.

Hãy lắng nghe phát âm của các câu bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 12~15.

Bài viết liên quan  [Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 15: Quy tắc biến âm mũi số 6 (비음화 6)

Đáp án:
1. ②
2. ②
3. ①
4. ②
5. ① [발똥]
6. ② [실씨]
7. ① [실쫑]
8. ① [허허실실]
9. ② [인터네시 발딸해서 펼리해요]
10. ② [처으메는 실쑤를 마니 해써요]
11. ③ [여행을 가기로 결쩡해써요]
12. ① [발쩐하고이써요]
13. ① [일씨 귀구캐써요]
14. ② [부사느로 출짱을 가요]
15. ② [갈쯩이 남니다]

XEM: Tổng hợp tất cả các quy tắc phát âm tiếng Hàn – bấm vào đây

– Tham gia nhóm thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here