[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 18. Quy tắc với âm vòm – ngạc hóa (구개음화)

0
2973
[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Quy tắc với âm vòm – ngạc hóa (구개음화)
구개음: Là những âm hình thành giữa mặt lưỡi và cuống họng (ㅈ, ㅉ, ㅊ)
구개음화: Khi phụ âm’ㄷ, ㅌ’ kết thúc của âm thứ nhất gặp hậu tố (của âm tiếp theo) được bắt đầu bằng nguyên âm ‘ㅣ,ㅕ’ thì ‘ㄷ, ㅌ’sẽ bị chuyển hoá và đọc thành ‘ㅈ, ㅊ’
ㄷ+ㅣ,ㅕ=[지], [져]

               ↓

ㅌ+ㅣ,ㅕ=[치], [쳐]

 
Hãy lắng nghe phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng cho mỗi từ.
File nghe 1~3

Hãy lắng nghe cách phát âm của các từ bên dưới và viết ra cách phát âm của chúng.
File nghe 4~6

Bài viết liên quan  [Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 10: Quy tắc căng âm số 3 (경음화 3)

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 7~9


Trong mỗi câu dưới đây chọn phần mà được phát âm bởi quy tắc ngạc hóa.

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các cụm từ được gạch chân bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 13~15

Đáp án:
1. ①
2. ②
3. ①
4. [여다지]
5. [부치다]
6. [가처]
7. ② [해도지]
8. ① [바까치]
9. ② [거치기]
10. ② [그 이야기를 고지 듣지 마세요]
11. ② [아기한테 턱바지를 해 줘써요]
12. ③ [벼게 그리믈 부치세요]
13. ① [구지 꼭 가야해요?]
14. ① [오늘 핻벼치 쨍쨍하네요]
15. ② [눈쏘게무친사니 아름답따]
 

XEM: Tổng hợp tất cả các quy tắc phát âm tiếng Hàn – bấm vào đây

Bài viết liên quan  [Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 17: Quy tắc đồng hoá phụ âm số 2 (유음화 2)

– Tham gia nhóm thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here