[SÁCH MỚI] TỔNG HỢP NGỮ PHÁP KIIP 2 – SƠ CẤP 2 – Chương trình hội nhập xã hội KIIP (사회통합프로그램)

0
20347
Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn sách Lớp 2 – Sơ cấp 2 – của chương trình hội nhập xã hội KIIP (사회통합프로그램) theo sách mới (bắt đầu áp dụng từ năm 1/2021)
 
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn hội nhập KIIP: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật bài học tiếng Hàn hội nhập KIIP: Hàn Quốc Lý Thú
– Dịch tiếng Việt sách sơ cấp 2: Bấm vào đây
– Đặt mua sách online:

Bài 1:
 
Bài 2:
 
Bài 3:
 
Bài 4:
 
Bài 5:
 
Bài 6:
 
Bài 7:

1/ 을래요: Bấm vào đây
2/ 으니까: Bấm vào đây

Bài viết liên quan  Hướng dẫn cách tạo tài khoản học tiếng Hàn hội nhập xã hội KIIP (socinet.go.kr) - 사회통합프로그램
Bài 8:
 
Bài 9:
 
Bài 10:
 
Bài 11:
Bài 12:
 
 
 
Bài 18:

2/ 어 보이다: Bấm vào đây

Bài viết liên quan  Bộ đề ôn thi lớp 5 KIIP tiếng Hàn hội nhập xã hội, ôn thi quốc tịch Hàn Quốc (사회통합프로그램 종합평가)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here