[SÁCH MỚI] TỔNG HỢP NGỮ PHÁP KIIP 2 – SƠ CẤP 2 – Chương trình hội nhập xã hội KIIP (사회통합프로그램)

0
20891
Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn sách Lớp 2 – Sơ cấp 2 – của chương trình hội nhập xã hội KIIP (사회통합프로그램) theo sách mới (bắt đầu áp dụng từ năm 1/2021)
 
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn hội nhập KIIP: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật bài học tiếng Hàn hội nhập KIIP: Hàn Quốc Lý Thú
– Dịch tiếng Việt sách sơ cấp 2: Bấm vào đây
– Đặt mua sách online:

Bài 1:
 
Bài 2:
 
Bài 3:
 
Bài 4:
 
Bài 5:
 
Bài 6:
 
Bài 7:

1/ 을래요: Bấm vào đây
2/ 으니까: Bấm vào đây

Bài viết liên quan  [SÁCH MỚI] TỔNG HỢP NGỮ PHÁP KIIP 1 – SƠ CẤP 1 – Chương trình hội nhập xã hội KIIP (사회통합프로그램)
Bài 8:
 
Bài 9:
 
Bài 10:
 
Bài 11:
Bài 12:
 
 
 
Bài 18:

2/ 어 보이다: Bấm vào đây

Bài viết liên quan  [KIIP sách mới - Sơ cấp 2] 14과: 비자 연장 신청을 하려면 어떻게 해야 돼요? - Phải làm như thế nào nếu muốn xin gia hạn visa?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here