[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 4: Quy tắc biến âm mũi số 2 (비음화 2)

0
2652

Phát âm chuẩn tiếng Hàn – Quy tắc biến âm mũi số 2 (비음화 2)

Âm tiết trước có phụ âm cuối là // gặp âm tiết sau bắt đầu bằng /ㄴ,ㅁ/ thì sẽ được đọc thành [ㄴ].

[ㄷ]+ㄴ,ㅁ

[ㄴ]+ㄴ,ㅁ

 

Hãy lắng nghe phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng cho mỗi từ.
File nghe 1~3

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 7~9

Hãy lắng nghe hai cách phát âm của các từ bên dưới và lựa chọn cách phát âm đúng.
File nghe 10~15

Đáp án:
1. ② 2. ① 3. ②
7. ① [천눈]
8. ① [찬는데]
9. ② [난말]
10. ② [이건마니쓰면 돼요]
11. ① [과거를인는사라미 이써요]
12. ② [그사라믄 언제간나요?]
13. ② [내일 면명쯤 올까요?]
14. ① [배가 아파서 몬머거요]
15. ① [곤만나러 가요]

XEM: Tổng hợp tất cả các quy tắc phát âm tiếng Hàn – bấm vào đây

– Tham gia nhóm thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here