[Hội thoại tiếng Hàn không khó] Bài 9. Điện thoại

0
934

Hội thoại:

Bill :
여보세요. 국제 전화를 걸고 싶은데요.
Alô. Tôi muốn gọi đi quốc tế.
Tổng đài : 요금은 어떻게 지불하시겠습니까?
Quí khách sẽ trả cước thế nào ạ?
Bill : 여기서 낼게요.
Tôi sẽ trả ở đây.
수신자 부담으로 해 주세요.
Làm ơn cho tôi gọi dịch vụ người nghe trả tiền.
Tổng đài : 번호를 말씀해 주세요.
Quý khách hãy nói số đi ạ.
Bill : 프랑스 파리 123-4567번입니다.
Gọi đi Pari, Pháp, số điện thoại là 123-4567.
Tổng đài : 끊지 말고 기다려 주세요.
Xin quí khách cầm chờ máy.
지금은 통화 중입니다.
Hiện tại đường dây đang bận.
Bill : 네, 알겠습니다. 인터넷을 이용할 수 있나요?
Vâng, tôi biết rồi ạ. Tôi có thể sử dụng internet được không?
Tổng đài : 네, 방마다 전용회선이 연결되어 있어요.
Được ạ, mỗi phòng đều có đường internet riêng.
Bill : 네, 고맙습니다.
Xin cám ơn.
시내 전화는 어떻게 하죠?
Gọi điện thoại nội hạt thế nào ạ?
Tổng đài : 먼저 9번을 누르고, 원하시는 번호를 누르세요.
Quý khách hãy bấm số 9 trước, rồi hãy gọi theo số cần gọi.

Từ vựng và cách diễn đạt

 • 전화 điện thoại
 • 전화를 걸다 gọi điện thoại
 • 여보세요 alô
 • 국제 전화(국내 전화) điện thoại quốc tế (điện thoại trong nước)
 • 지불(하다) trả tiền
 • 수신자 người nhận điện thoại
 • 수신자 부담 người nghe trả tiền
 • 번호 số
 • 말씀(하다) nói
 • 프랑스 nước Pháp
 • 파리 Pari
 • 끊다 ngắt, cúp máy
 • 기다리다 chờ
 • 끊지 말고 기다리다 xin đừng cúp máy và hãy chờ.
 • 기다려 주세요 Xin hãy chờ
 • 통화중이다 máy bận
 • 인터넷 Internet
 • 이용 sử dụng
 • 마다 mỗi, mọi
 • 전용회선 đường dây riêng
 • 연결 nối, liên kết
 • 시내전화(시외전화) điện thoại nội hạt (điện thoại ngoại tỉnh)
 • 먼저 đầu tiên
 • 누르다 bấm

Tên các nước

 • 한국 Hàn Quốc
 • 베트남 Việt Nam
 • 독일 Đức
 • 미국 Mỹ
 • 러시아 Nga
 • 말레이시아 Malayxia
 • 모로코 Morocco
 • 스위스 Thuỵ Sĩ
 • 스페인 Tây Ban Nha
 • 아르헨티나 Ác-hen-ti-na
 • 영국 Anh
 • 오스트리아 Áo
 • 인도네시아 Inđônêxia
 • 이집트 Ai Cập
 • 일본 Nhật Bản
 • 중국 Trung Quốc
 • 칠레 Chi lê
 • 프랑스 Pháp
 • 호주 Úc

Các thành phố

 • 서울 Xơ-un, Seoul
 • 도쿄 Tô-ky-ô
 • 워싱턴 Oa-sinh-tơn
 • 뉴욕 Niu-Oóc
 • 북경 Bắc Kinh
 • 상하이 Thượng Hải
 • 파리 Pa-ri
 • 베를린 Béc-lin
 • 런던 Luân đôn
 • 하노이 Hà Nội
 • 카이로 Cai-ro
 • 부에노스아이레스 Buê-nốt Ai-rét
 • 마드리드 Ma-đơ-rít
 • 모스크바 Mát-xcơ-va
 • 자카르타 Gia-các-ta
 • 빈 Viên
 • 제네바 Giơ-ne-vơ
 • 요하네스버그 Giô-han-nex-bớc
 • 테헤란 Tê-hê-ran
 • 예루살렘 Giê-ru-xa-lem

Phân tích bài học và mở rộng nội dung:

 • 국제 전화 điện thoại quốc tế
 • 국내 전화 điện thoại trong nước
 • 시내 전화 điện thoại nội hạt
 • 시외 전화 điện thoại ngoại tỉnh
 • 일이삼에 사오륙칠 123-4567/1234-567
 • 공구공에 일이삼에 사오륙칠 090-123-4567/0901-234-567
 • 먼저 trước hết/trước tiên
 • 구번 số 9
 • 누르세요 hãy bấm
 • ~고 rồi sau đó
 • 누르고 bấm rồi sau đó
 • 먼저 구번을 누르고Hãy bấm số 9 trước rồi sau đó
 • 원하시는 번호 số mong muốn
 • 원하시는 번호를 누르세요. Hãy bấm số mong muốn
 • 감사합니다 Xin cám ơn
 • 시내 trong thành phố
 • 전화 điện thoại
 • 시내 전화 điện thoại nội hạt
 • 어떻게 하죠? làm thế nào?/gọi thế nào?
 • 방 phòng
 • 마다 mỗi
 • 방마다 mỗi phòng
 • 날마다 mỗi ngày
 • 전용회선 đường dây(internet) riêng
 • 연결 liên kết/nối
 • 연결되어 있어요 được nối rồi
 • 인터넷 internet
 • 이용 sử dụng
 • 할 수 있나요? có thể làm được không?
 • 이용할 수 있나요? có thể sử dụng được không?
 • 지금 bây giờ/hiện nay
 • 통화 cuộc nói chuyện bằng điện thoại
 • 중 đang
 • 통화 중 đang nói chuyện bằng điện thoại / đường dây đang bận
 • 통화 중입니다. Đường dây đang bận.
 • 공부 học
 • 공부 중입니다. Tôi đang học.
 • 기다려 주세요 Xin anh chờ
 • 끊지 말고 Xin anh đừng cúp máy
 • 잠시만/조금만 chỉ một chút thôi
 • 잠시만(조금만) 기다려 주세요 Xin chờ một chút nhé.
 • 파리 Pari
 • 프랑스 Pháp
 • 일/이/삼/사/오/육/칠 1/2/3/4/5/6/7
 • 번 số
 • 입니다là
 • 번호 số
 • ~를 yếu tố đứng sau danh từ để làm bổ ngữ
 • 말씀 lời nói
 • 해 주세요 hãy~ đi
 • 말씀해 주세요.hãy nói đi ạ.
 • 수신자 người nghe
 • 부담 trách nhiệm/nghĩa vụ
 • ~으로 bằng (yếu tố đứng sau danh từ để thể hiện phương pháp)
 • 수신자 부담으로 bằng cách người nghe trả cước
 • 해 주세요 nhờ ai một việc gì đó
 • 여기 đây
 • ~서/~에서 ở
 • 여기서 ở đây
 • 낼게요 sẽ trả
 • 제가 낼게요 Tôi sẽ trả tiền/Tôi sẽ khao
 • 요금 phí/cước
 • 전화 요금 cước điện thoại
 • 인터넷 요금 cước internet
 • 어떻게 thế nào
 • 지불하시겠습니까? sẽ trả tiền (được dùng khi hỏi một cách lịch sự)
 • 국제 quốc tế
 • 전화 điện thoại
 • 걸고 싶은데요 muốn gọi điện
 • 전화 걸고 싶은데요. Tôi muốn gọi điện thoại.

– Học chủ đề tiếp theo: Tại đây

Nếu có ngữ pháp nào không hiểu, bạn hãy tham khảo link sau:

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: click tại đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp và cao cấp: click tại đây
– Facebook: Hàn Quốc Lý Thú
– Tham gia group thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
Nguồn: world.kbs.co.kr

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here