Trang chủ Lớp học nuôi dạy con cái

Lớp học nuôi dạy con cái

Cách đăng ký thẻ 국민행복카드 (Tiền hỗ trợ khám thai dành cho phụ nữ...

Tiền hỗ trợ khám thai dành cho phụ nữ mang thai ở Hàn Quốc - 국민행복카드 (Thẻ hạnh phúc quốc dân) 1. Đối Tượng được...

[Đọc – Dịch] 엄마랑 함께하는 룰루랄라 동화구연 Cùng mẹ kể chuyện cổ tích...

엄마랑 함께하는 룰루랄라 동화구연 Cùng mẹ kể chuyện cổ tích Lulu Lala 아름답고 재미있는 동화를 엄마가 편안한 목소리로 들려준다면 우리 아이들이 얼마나 행복할까? 상상만 해도...

[Đọc – Dịch] 우리 아이, 겨울방학 알차게 보내려면? Nếu bạn muốn trẻ trải qua...

우리 아이, 겨울방학 알차게 보내려면? Nếu bạn muốn trẻ trải qua kỳ nghỉ đông có ích? 한 달 정도의 겨울방학을 맞이하는 아이들은 들뜨게 마련이다. 그러나...

[Đọc – Dịch] 자기중심성이 강한 유아기 자녀와 말과 표정으로 대화하는 방법 Cách đối...

자기중심성이 강한 유아기 자녀와 말과 표정으로 대화하는 방법 Cách đối thoại bằng lời nói và nét mặt với trẻ nhỏ coi bản thân là trọng...

[Đọc – Dịch] 내 아이는 어떤 부모를 원할까? Các con của chúng ta muốn...

내 아이는 어떤 부모를 원할까? Các con của chúng ta muốn bố mẹ chúng thế nào? 부모가 자녀에게 바라는 것이 있듯 자녀 역시 부모에게 기대하는...

[Đọc-Dịch] 우리 아이 오감자극으로 창의력 증진과 감성지능 발달시키는 방법 Phương pháp phát triển chỉ...

우리 아이 오감자극으로 창의력 증진과 감성지능 발달시키는 방법 Phương pháp phát triển chỉ số cảm xúc và nâng cao sức sáng tạo của con em...

[Đọc-Dịch] 초등학교에 입학한 우리 아이, 어떻게 지도해야 할까요? Con tôi đã nhập học tiểu...

초등학교에 입학한 우리 아이, 어떻게 지도해야 할까요? Con tôi đã nhập học tiểu học, làm thế nào để hướng dẫn con? 낯선 환경에 적응은 잘 할까?...

[Đọc-Dịch] 종이접기로 우리 아이 두뇌발달 Up! Kích thích phát triển hai bán cầu...

종이접기로 우리 아이 두뇌발달 Up! Kích thích phát triển hai bán cầu não của trẻ bằng trò chơi gấp giấy 손을 사용해 만들고 그리는 작업은 아이들에게...

[Đọc – Dịch] 우리 아이의 안전한 학교생활 어떻게 할까요? Làm thế nào để con...

우리 아이의 안전한 학교생활 어떻게 할까요? Làm thế nào để con đến trường an toàn? 아이를 학교에 보낸 부모는 아이가 다치지 않을까?', '위험한 상황에 처하지...

[Đọc – Dịch] 화법 을 바꾸면 관계가 열린다 Thay đổi cách đối thoại, khơi...

화법 을 바꾸면 관계가 열린다 Thay đổi cách đối thoại, khơi mở mối quan hệ 부모로부터 독립적인 사고를 키우게 되는 사춘기. 부모 자녀 간 의견...

[Đọc – Dịch] 우리 아이 찌릿찌릿, 연령별 언어 자극놀이 Con chúng ta hồi...

우리 아이 찌릿찌릿, 연령별 언어 자극놀이 Con chúng ta hồi hộp hồi hộp, trò chơi kích thích ngôn ngữ theo từng độ tuổi 아이의 월령과 발달에...

[Đọc – Dịch] 자녀교육의 첫걸음은 ‘스스로 되돌아보기’ ‘Tự nhìn lại’ – Bước đầu của...

10대를 흔히 '질풍노도의 시기'라고 부른다. 아이에서 어른이 되어가는 10대들은 불안정하고 예민해 부모와 부딪히는 일이 많다. 청소년기 자녀가 아무 이유 없이 반항한다고 생각하는 부모가 많지만,...

[Đọc-Dịch] 아동 성폭력, 단호한 대처와 예방이 중요하다 Bạo lực tình dục trẻ em cần...

아동기 성폭력으로 인한 후유증은 오랫동안 지속될 뿐만 아니라 자감, 감정, 친밀성 형성, 부모역할, 성(性) 등 아동의 전 부분에 영향을 미친다. 그러나 그 영향이 아무리...

[Đọc – Dịch] 장난감으로 우리 아이 발달 쑥쑥! Giúp con phát triển nhanh bằng...

장난감으로 우리 아이 발달 쑥쑥! Giúp con phát triển nhanh bằng đồ chơi 무엇이든 아이의 울음을 그치게 하는 장난감이면 괜찮다? 아이의 발달을 돕고 부모의 지갑도...

[Đọc – Dịch] Tổng hợp các kiến thức giúp nuôi dạy con tốt từ...

Bên dưới đây là danh sách các bài viết vô cùng hữu ích được HQLT tổng hợp từ tạp chí Rainbow (Tạp chí thông tin dành...

[Đọc – Dịch] 자녀와 가정 살리는 현명한 스마트폰 사용법 Cách sử dụng điện...

자녀와 가정 살리는 현명한 스마트폰 사용법 Cách sử dụng điện thoại thông minh đúng đắn để cứu gia đình và con em 학부형 강의를 할 때...

[Đọc – Dịch] 아이를 행복하게 하는 ‘아빠 양육·놀이법’ ‘Phương pháp chơi & nuôi...

아이를 행복하게 하는 ‘아빠 양육·놀이법’ ‘Phương pháp chơi & nuôi dạy con của các ông bố’ giúp con hạnh phúc 아빠의 적극적인 육아 참여가 아이에게 긍정적인...

[Đọc – Dịch] 천천히 시작하는 우리 아이 이유식 Dần dần chuẩn bị ăn...

천천히 시작하는 우리 아이 이유식 Dần dần chuẩn bị ăn dặm cho con 젖만 먹던 아이가 이가 나기 시작하고 세상 모든 것을 자유롭게 탐색하는 시기가...

[Đọc – Dịch] 책 읽는 아이로 키우려면? Nếu muốn nuôi dạy con bạn thành...

많은 교사가 추천하는 최고의 공부법은 바로 독서다. 창의성이 풍부하고, 이해력, 문제해결능력, 집중력 등이 뛰어난 아이로 키우고 싶다면 '독서 능력에 집중하자. Có rất nhiều giáo viên...

[Đọc-Dịch]‘간섭’과 ‘사랑’의 차이는 부모의 선을 지키는 것 Điểm khác biệt giữa ‘yêu thương’ và...

자녀의 일상이 궁금하고 무엇이라도 더 해주고 싶은 것이 부모의 마음이다. 하지만 지나친 사랑은 간섭으로 변하고 아이와의 소통을 막는 걸림돌이 된다. 간섭과 사랑의 차이에 대해...
error: Content is protected !!