Trang chủ KIIP Trung cấp 2 (Sách mới)

KIIP Trung cấp 2 (Sách mới)

[Sách mới] KIIP 4 쓰기: Tổng hợp bài viết tham khảo sách tiếng Hàn...

Dưới đây là 16 bài 쓰기 sách tiếng Hàn hội nhập xã hội KIIP để các bạn tham khảo  (사회통합프로그램) ** Các bài viết mang...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 16과: 이민 생활 – Cuộc sống nhập...

• Từ vựng: Khó khăn và nỗ lực của người ngoại quốc. • Ngữ pháp: Động từ/ Tính từ -을지도 모르다. Danh từ + 치고 • Hoạt động:...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 15과: 법과 질서 – Pháp luật và...

• Từ vựng: Quy tắt và luật pháp • Ngữ pháp: Động từ -다시피 Động từ -는 법이다 • Hoạt động: Nói về cuộc sống tuân thủ...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 14과: 생활과 경제 – Kinh tế và...

• Từ vựng: Từ liên quan đến kinh tế • Ngữ pháp: Động/tính từ + 으므로 Danh từ + 은/는커녕 • Hoạt động: Nói về tình hình kinh...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 13과: 환경 보호 – Bảo vệ môi...

• Tự vựng: Từ vựng thực hiện bảo vệ môi trường • Ngữ pháp: Động từ -는 한 Động từ -도록 • Hoạt động: Nói về vấn đề...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 12과: 선거와 투표 – Bầu cử và...

• Từ vựng: Từ vựng về bầu cử • Ngữ pháp: Động từ -나 보다, Tính từ -은가 보다 Danh từ 이야말로 • Hoạt động: Nói về việc...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 11과: 교육 제도 – Chế độ giáo...

• Từ vựng: Chế độ giáo dục của Hàn Quốc • Ngữ pháp: Danh từ 조차 Động/tính từ -기 마련이다 • Hoạt động: Trình bày ý kiến phản...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 10과: 언어생활 – Đời sống ngôn ngữ

- Từ vựng: Sinh hoạt ngôn ngữ đúng đắn, khó khăn khi dùng tiếng Hàn. - Ngữ pháp: Động từ -고 말다 Động/tính - 는 척하다 - Hoạt...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 9과: 사건과 사고 – Sự kiện và...

• Từ vựng: Từ vựng liên quan đến sự kiện, tại nạn • Ngữ pháp: Động từ -을 뻔하다 Danh từ -으로 인해 • Hoạt động: Nói về tai...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 8과: 정보화 사회 – Xã hội thông...

• Từ vựng: Làm công việc bằng điện thoại thông minh và internet • Ngữ pháp: Động/tính-는다면서요? Động từ -을 겸 động từ -을 겸 • Hoạt động: Nói về...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 7과: 현대인의 질병 – Bệnh tật ở...

• Từ vựng: Bệnh và triệu chứng • Ngữ pháp: Động từ-되 Động từ-었더니 • Hoạt động: Khuyên bảo về bệnh Viết về bệnh và thói quen sinh hoạt •...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 6과: 국제화 시대 – Kỷ nguyên quốc...

Từ vựng: Hình ảnh và đặc trưng của cộng đồng quốc tế  Ngữ pháp:  Động/tính-던 Động/tính-을 정도로 Hoạt động: Nói về hình ảnh của thời đại quốc tế hóa  Viết...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 5과: 문화유산 – Di sản văn hóa

Từ vựng: Từ vựng liên quan đến Di sản văn hóa Ngữ pháp:  얼마나 động/tính -는지 모르다 Động/tính -든지 Hoạt động:  Gợi ý những nơi có thể xem Di...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 4과: 한국의 의례 – Nghi lễ của...

 Từ vựng: Nghi lễ của Hàn Quốc  Ngữ pháp: Động/Tính từ -더니, Động/Tính từ -은 나머지 Hoạt động: - Nói về những thủ tục trong lễ kết hôn - Viết về...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 3과: 생활 속의 과학 – Khoa học...

Từ vựng: Kỹ thuật và khoa học trong đời sống. Ngữ pháp: Động từ/ Tính từ - 는 줄 알다                   Động từ - 곤 하다 Hoạt động:  - Nói về sản phẩm tối tân trong đời...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 2과: 가족의 변화 – Sự biến hóa...

Từ vựng: Hình thái và đặc trưng của gia đình Ngữ pháp: Động/tính từ -을 뿐만 아니라, Động/tính từ -을 수밖에 없다 Hoạt động: Nói về đặc trưng của gia đình, Viết về...

[KIIP sách mới – Trung cấp 2] 1과: 한국 생활 적응 – Thích nghi...

Từ vựng: Thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc Ngữ pháp:  + Động từ - 느라고 + Động từ/ Tính từ - 을수록 Hoạt động:  + Hồi tưởng lại thời...

[SÁCH MỚI] TỔNG HỢP NGỮ PHÁP KIIP 4 – TRUNG CẤP 2 – Chương...

Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn sách Lớp 4 - Trung cấp 2 của chương trình hội nhập...

[Dịch tiếng Việt sách mới – KIIP lớp 4] tiếng Hàn hội nhập xã...

Dưới đây là phần dịch tiếng Việt các bài học trong sách Lớp hội nhập xã hội KIIP Trung cấp 2 (level 4)/ 중급...
error: Content is protected !!