Trang chủ Biểu hiện tiếng Hàn thông dụng

Biểu hiện tiếng Hàn thông dụng

그럴 줄 알았어요. và 뜻밖인데요.

그럴 줄 알았어요. 어떤 일이 예상대로 되었을 때 사용한다. Sử dụng khi một việc nào đó xảy ra đúng như dự đoán từ trước. 민호: 바오 씨가...
error: Content is protected !!