[Ngữ pháp TOPIK II] Nhóm 4: 순서 – Thứ tự

25. ~ 기(가) 무섭다 V – 기(가) 무섭다 Ngay khi hoàn thành một việc gì đó thì làm việc khác. •그녀는 무슨 일이 있는지 수업이 끝나기가...

[Ngữ pháp TOPIK II] Nhóm 2: 정도 Mức độ

 Chủ đề 2: 정도 Mức độ 9. ~ 는 셈이다 Xem như là, giống với, coi như là.. Đã thử so sánh thì nó giống với việc..: Hiện...

[Ngữ pháp TOPIK II] Nhóm 1: 양보: nhượng bộ, thỏa hiệp

Chủ đề 1: 양보: nhượng bộ, thỏa hiệp - Giải thích: Dù vế trước là sự thật nhưng hành động ở vế sau vẫn diễn...

Tài liệu 420 Ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II (Trung cấp + Cao cấp)

Bên dưới là tất cả ngữ pháp tiếng Hàn Trung cấp và Cao cấp được giải thích rất chi tiết, đầy đủ cho việc...
error: Content is protected !!