[SÁCH MỚI] TỔNG HỢP NGỮ PHÁP KIIP 2 – SƠ CẤP 2 – Chương...

Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn sách Lớp 2 - Sơ cấp 2 - của chương trình hội...

[KIIP lớp 2] Đề ôn thi phỏng vấn lớp 2 tiếng Hàn hội nhập...

*Lưu ý: Đề chỉ mang tính chất ôn luyện và tham khảo. Tránh học tủ kẻo bị đè. Dạng đề thi phỏng vấn thường có: -...

[KIIP Lớp 2 – 쓰기] Ví dụ tham khảo phần bài tập 쓰기 chương...

Bài 1: 여러분이 좋아하는 공연(드라마/영화/연극)을 소개하는 글을 써 보세요. 저는 영화를 좋아하고 그 중에서도 무서운 영화를 제일 좋아해요. 요즘 사람들은 보통 인터넷으로 영화를 보고 인기 있는...

[KIIP Lớp 2] Tổng hợp từ vựng sách tiếng Hàn lớp hội nhập xã...

Tổng hợp từ vựng sách tiếng Hàn lớp hội nhập xã hội KIIP sơ cấp 2 (Phần 2)   Bài 11. 외국인등록증을 신청하려고 하는데요. Tôi định...

[KIIP Lớp 2] Tổng hợp từ vựng sách tiếng Hàn lớp hội nhập xã...

Tổng hợp từ vựng sách tiếng Hàn lớp hội nhập xã hội KIIP sơ cấp 2 - Phần 1 Bài 1 어떤 영화를 좋아해요? Bạn...

[KIIP Lớp 2] Bài 20: 종합 연습 Luyện tập tổng hợp

Bài 20: 종합 연습 Luyện tập tổng hợp  <Trang 173> 발음 - 의문사가 있는 경우: Trường hợp có từ nghi vấn - 의문사가 없는 경우:...

[KIIP Lớp 2] Bài 19: 말하기 대회에 나간 적이 있어요? Bạn đã từng tham...

Bài 19: 말하기 대회에 나간 적이 있어요? Bạn đã từng tham gia cuộc thi nói chưa? <Trang 165> •흐엉 씨가 지금 뭐 해요? Hương hiện đang...

[KIIP Lớp 2] Bài 18: 선생님 말씀 잘 들어 Hãy lắng nghe kĩ lời...

Bài 18: 선생님 말씀 잘 들어 Hãy lắng nghe kĩ lời giáo viên  <Trang 157>  •민수 씨 가족은 지금 뭐 해요? Gia đình Min su đang...

[KIIP Lớp 2] Bài 17: 빨리 나으세요 Nhanh bình phục nhé

Bài 17: 빨리 나으세요 Nhanh bình phục nhé <Trang 147> •썸낭 씨는 지금 어디에 있어요? 썸낭 hiện tại đang ở đâu? •썸낭 씨는 어디가 아파요? 썸낭 đau...

[Dịch tiếng Việt sách mới – KIIP lớp 2] tiếng Hàn hội nhập xã...

Dưới đây là phần dịch tiếng Việt các bài học trong sách Lớp hội nhập xã hội KIIP Trung cấp 1 (level 2)/ 초급2....

[KIIP Lớp 2] Bài 16: 쉽게 친해질 수 있을까요? Bạn có thể làm quen...

Bài 16: 쉽게 친해질 수 있을까요?  Bạn có thể làm quen người khác một cách dễ dàng? <Trang 139> 친해지다 làm quen với, quen •흐엉 씨와 미화 씨가...

[KIIP Lớp 2] Bài 15: 여기에서 사진을 찍어도 돼요? Tôi chụp ảnh ở đây...

Bài 15: 여기에서 사진을 찍어도 돼요? Tôi chụp ảnh ở đây có được không? <Trang 131>  •여기가 어디예요? Đây là ở đây vậy? •여기에서 무엇을 할 수...

[KIIP Lớp 2] Bài 14. 집들이에 갈 때 무슨 선물이 좋아요? Khi đi đến...

Bài 14. 집들이에 갈 때 무슨 선물이 좋아요? Khi đi đến tiệc tân gia, tặng quà gì thì được? <Trang 121> •두 사람은 무슨 이야기를 해요? Hai...

[KIIP Lớp 2] Bài 13. 여행 상품 상담을 하고 있어요. Đang tư vấn gói...

Bài 13. 여행 상품 상담을 하고 있어요. Đang tư vấn gói du lịch. <Trang 113>  - 상품: Sản phẩm, hàng, vật phẩm •흐엉 씨는 지금 무엇을 해요?...

[KIIP Lớp 2] Bài 12. 한 번 갈아타야 돼요. Phải chuyển đổi (tàu, xe)...

Bài 12. 한 번 갈아타야 돼요. Phải chuyển đổi (tàu, xe) một lần <Trang 105>  •여기는 어디예요? Đây là ở đâu? •두 사람은 지금 무슨 이야기를 해요?...

[KIIP Lớp 2] Bài 11. 외국인등록증을 신청하려고 하는데요. Tôi định đăng ký làm thẻ...

┃제11과┃외국인등록증을 신청하려고 하는데요.  Tôi định đăng ký làm thẻ cứ trú người nước ngoài. <Trang 97> •여기는 어디예요? Đây là ở đâu? •두 사람은 지금 무슨 이야기를 해요?...

[KIIP Lớp 2] Bài 10. 종합 연습1 Luyện tập tổng hợp

┃제10과┃종합 연습 Luyện tập tổng hợp <Trang 90> 문법 1Câu 3: 산꼭대기: Đỉnh núi Câu 4: 연고: Thuốc mỡ             밴드: Băng...

[KIIP Lớp 2] Bài 9 친구들이 도와주기로 했어요: Bạn bè đã quyết định giúp...

제9과. 친구들이 도와주기로 했어요: Bạn bè đã quyết định giúp đỡ tôi rồi •지금 어디에 살고 있어요? Bây giờ bạn đang sống ở đâu vây? •이사를 하면...

[KIIP Lớp 2] Bài 8 오늘 밤에도 눈이 올 것 같아요. Chắc đêm nay...

제8과. 오늘 밤에도 눈이 올 것 같아요.  Chắc đêm nay cũng sẽ có tuyết. •날씨가 어때요? Thời tiết như thế nào? •어떤 날씨를 좋아해요? Bạn thích...

[KIIP Lớp 2] Bài 7 일이 있어서 못 갔어요. Vì bận việc nên không...

제7과. 일이 있어서 못 갔어요. Vì bận việc nên không thể đi được. •무슨 일이 있는 것 같아요? Có vẻ như đang có việc gì? •여러분은...
error: Content is protected !!