[SÁCH MỚI] TỔNG HỢP NGỮ PHÁP KIIP 1 – SƠ CẤP 1 – Chương...

Dưới đây là danh sách các cấu trúc ngữ pháp trong cuốn sách Lớp 1 - Sơ cấp 1 - của chương trình hội...

[KIIP Lớp 1] Tổng hợp từ vựng sách tiếng Hàn lớp hội nhập xã...

Tổng hợp từ vựng sách tiếng Hàn lớp hội nhập xã hội KIIP sơ cấp 1 - Phần 2 (Bài 11 đến bài 20) Bài 11:...

[KIIP Lớp 1 – Sơ cấp 1] Bài 20 종합 연습 Luyện tập tổng...

Bài 20: 종합 연습 Luyện tập tổng hợp <Trang 184> 문법  Đáp án 1.  1) 누가  아직: Chưa, vẫn chưa 2) 무슨  전자: Điện tử 3) 뭐 소포: Bưu phẩm, bưu kiện 4) 언제 모레: Ngày mốt  5)...

[KIIP Lớp 1 – Sơ cấp 1] Bài 19: 어른들께 세배를 해요 Lạy chào...

Bài 19: 어른들께 세배를 해요 Lạy chào người lớn •언제예요? Đây là khi nào? •이날 무엇을 해요? Vào ngày này thì làm gì? -...

[KIIP Lớp 1 – Sơ cấp 1] Bài 18: 집에 가서 푹 쉬세요 Về...

Bài 18: 집에 가서 푹 쉬세요 Về nhà nghỉ ngơi đầy đủ •어디가 아파요? Đau ở đâu? •왜 아파요? Tại sao đau? - 감기에 걸리다:...

[KIIP Lớp 1 – Sơ cấp 1] Bài 17: 통장을 만들러 왔어요 Đến để...

Bài 17: 통장을 만들러 왔어요 Đến để làm sổ ngân hàng  •여기는 어디예요? Đây là ở đâu? •여기에서 무엇을 해요? Ở đây làm gì? -...

[KIIP Lớp 1 – Sơ cấp 1] Bài 16: 거기 중국집이지요? Đó là nhà...

Bài 16: 거기 중국집이지요? Đó là nhà hàng Trung Quốc phải không ạ?  •여기는 어디예요? Đây là ở đâu? •무엇을 해요? (Họ) làm gì? -...

[KIIP Lớp 1 – Sơ cấp 1] Bài 15: 집에서 회사까지 얼마나 걸려요? Từ...

Bài 15: 집에서 회사까지 얼마나 걸려요? Từ nhà đến công ty mất bao lâu? •어디에 가요? (Họ) đi đâu? •거기에 어떻게 가요? Làm thế nào...

[KIIP Lớp 1 – Sơ cấp 1] Bài 14: 이번 연휴에 여행을 갈 거예요...

Bài 14: 이번 연휴에 여행을 갈 거예요 Tôi sẽ đi du lịch vào kì nghỉ này  •여기는 어디예요? Đây là ở đâu? •여기에서 무엇을 해요? Làm...

[KIIP Lớp 1 – Sơ cấp 1] Bài 13: 저녁에 뭘 먹을까요? Tối nay...

Bài 13: 저녁에 뭘 먹을까요? Tối nay ăn gì thế?  •여기는 어디예요? Đây là ở đâu? •여기에서 무엇을 해요? Làm gì ở đây? - 고기: Thịt...

[KIIP Lớp 1] Tổng hợp từ vựng sách tiếng Hàn lớp hội nhập xã...

Tổng hợp từ vựng sách tiếng Hàn lớp hội nhập xã hội KIIP sơ cấp 1 - Phần 1 (Bài 1 đến bài 10) Bài...

[KIIP Lớp 1 – Sơ cấp 1] Bài 12: 부모님께서는 고향에 계십니다 Bố mẹ...

Bài 12: 부모님께서는 고향에 계십니다 Bố mẹ sống ở quê  •누가 있어요? Có ai vậy? •무엇을 해요? (Họ) làm gì? - 계시다: Ở (sống, có...

[KIIP Lớp 1 – sơ cấp 1] Bài 11: 동대문시장이 백화점보다 싸요 Chợ Dongtemun...

Bài 11: 동대문시장이 백화점보다 싸요 Chợ Dongtemun rẻ hơn trung tâm bách hóa •여기는 어디예요? Đây là ở đâu? •여러분은 어디에 자주 갑니까? Các bạn...

[KIIP Lớp 1 – Sơ cấp 1] Bài 10: 종합 연습 Luyện tập tổng...

Bài 10: 종합 연습 Luyện tập tổng hợp  <Trang 93> 발음 Phát âm <Trang 94> 문법  1. Đáp án 1) 로 2) 으로 3) 은/이 4) 는, 에 다니다:...

[KIIP Lớp 1 – Sơ cấp 1] Bài 9: 주말에 뭐 했어요? Đã làm...

Bài 9: 주말에 뭐 했어요? Đã làm gì vào cuối tuần?  •마리아 씨하고 미화 씨는 무슨 이야기를 해요? 마리아 và 미화 trò chuyện gì với...

[KIIP Lớp 1 – Sơ cấp 1] Bài 8: 이 운동화는 얼마예요? Giày thể...

Bài 8: 이 운동화는 얼마예요? Giày thể thao này bao nhiêu tiền? •여기는 어디예요? Đây là ở đâu? •여기에 무엇이 있어요? Ở đây có cái...

[KIIP Lớp 1 – Sơ cấp 1] Bài 7: 일곱 시에 약속이 있어요 Có...

Bài 7: 일곱 시에 약속이 있어요 Có hẹn lúc 7 giờ  •여기는 어디예요? Đây là ở đâu? •두 사람은 무슨 이야기를 해요? Hai người này...

[KIIP Lớp 1 – sơ cấp 1] Bài 6: 한국어하고 태권도를 배워요 Học tiếng...

Bài 6: 한국어하고 태권도를 배워요 Học tiếng Hàn và Tekwondo  •여기는 어디예요? Đây là ở đâu? •여기에서 무엇을 해요? Làm gì ở đây? - 극장: Nhà...

[KIIP Lớp 1 – Sơ cấp 1] Bài 5: 위로 올라가세요 Đi lên phía...

Bài 5: 위로 올라가세요 Đi lên phía trên  •여기는 어디예요? Đây là ở đâu •무엇을 찾아요? (Họ) tìm gì vậy? - 계단: Cầu thang -...

[KIIP Lớp 1 – sơ cấp 1] Bài 4: 무슨 과일을 좋아해요? Bạn thích...

Bài 4: 무슨 과일을 좋아해요? Bạn thích loại trái cây nào  •여기는 어디예요? Đây là ở đâu •무엇이 있어요? Có những thứ gì? •무엇을 좋아해요?...
error: Content is protected !!