[Đọc – Dịch] 줄다리기와 깨오고 Trò chơi Jul-da-ri-gi và Trò kéo co

0
1663
재미있는 게임 Trò chơi thú vị
 

줄다리기와 깨오고 줄다리기는 전래 민속놀이입니다줄다리기를 통해 풍년을 빌었는데 놀이에서 이긴 편의 마을은   논농사가 잘되고 병없이 지낸다고 합니다한국의 줄다리기는 승부를 떠나 협동과 풍요를 기원하는 놀이라는 점에서 가치가 높습니다요즘은 운동회에서도 많이 하는 놀이입니다.
Trò chơi Jul-da-ri-gi là một trò chơi dân gian. Thông qua trò chơi này con người ta cũng cầu mong một năm được mùa. Làng của bên thắng cuộc trong trò chơi sẽ được một năm khỏe mạnh và cây lúa tốt tươi. Tuy thế trò chơi này có giá trị cao vì nó không phải nằm ở chỗ phân thắng bại mà nằm ở chỗ cầu mong sự được mùa và hợp tác của mọi người dân trong làng. Dạo gần đây trò chơi này cũng thường được chơi ở những sân vận động.


베트남의
 줄다리기는 ‘깨오고(Trò kéo co)’ 라고 하는데 장소를 가리지 않고 어디에서든지   있는 놀이입니다우리와 마찬가지로 여러 명이  편으로 나뉘어서 자기 쪽으로 많이 끌어당기는 팀이 이깁니다또한 남자와 여자로 나뉘어서 하기도 합니다베트남 전통놀이의 줄다리기는 마당 가운데에 기둥을 세우고  기둥에 양쪽으로  20m 길이의 밧줄을 묶어 잡아당깁니다.
Trò Jul-da-ri-gi của Hàn Quốc, ở Việt Nam gọi là Trò kéo co. Đây là một trò chơi có thể chơi ở bất cứ nơi đâu. Cũng giống như trò Julda-ri-gi Hàn Quốc, nhiều người chia ra thành 2 đội và đội nào kéo được đội kia qua khỏi vạch quy định là đội thắng cuộc. Những đội tham chơi, có khi một đội là nam, một đội là nữ. Trò kéo co truyền thống của Việt Nam là trồng một cây trụ ở giữa sân, rồi giăng một sợi dây dài khoảng 20 mét ra 2 bên, sau đó mỗi đội nắm kéo sợi dây đó về phía mình sao cho đội của đối phương vượt qua cây trụ ở giữa.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here