[Ngữ pháp] Tính từ + 다니요? Động từ + 는/ㄴ다니요?

0
10299

Tính từ + 다니요?
Động từ + 는/ㄴ다니요?

가: 저분이 우리 회사 사장님이세요.
Vị kia là giám đốc công ty chúng ta đấy.
나: 저분이 사장님이시라니요? 택배 아저씨 아니었어요?
Vị kia là giám đốc công ty chúng ta á? Chẳng phải là nhân viên giao hàng sao?

가: 아키라 씨,늦었는데 이제 가요.
Akira, muộn rồi, bây giờ đi thôi.
나: 벌써 자니요? 이제 11시밖에 안 되었는데요.
Bây giờ về á? Giờ mới có 11h thôi mà.

Sử dụng cấu trúc này khi người nói ngạc nhiên hoặc không tin điều người khác nói là đúng, là thật. Cấu trúc này lặp lại lời của đối phương để diễn tả cảm giác, cảm nhận, sự ngạc nhiên của người nói, chính vì thế hình thức này giống như câu trích dẫn gián tiếp và sẽ có hình thức thay đổi tùy theo loại câu của câu được trích dẫn. Đuôi câu sẽ là -니요?

 ★ Đối với tính từ ở hiện tại, sử dụng cả -냐니요? và -으냐니요, động từ ở thì hiện tại, sử dụng -냐니요? và -느냐니요?

가: 은혜 씨가 복권에 당첨되었대요.
Eunhye nói cô ấy trúng xổ số.
나: 복권에 당첨되었다니요? 그게 사실이에요?
Cô ấy trúng xổ số á? Có thật không đấy?

가: 중간시험이 언제인지 아세요?
Bạn biết khi nào thi giữa kỳ không?
나: 언제인지 냐니요? 내일인데 몰랐어요?
Khi nào thi giữa kỳ á? Bạn không biết là mai sao?

가: 회사에 전기세가 많이 나오니까 오후 5시 이후에는 에어컨을 켜지 마세요.
Tiên điện công ty tháng này nhiều quá, vì vậy sau 5h chiều đừng bật điêu hòa nữa.
나: 5시 이후에 에어컨을 켜지 말라니요? 저녁때도 얼마나 더운데요.
Đừng bật điều hòa sau 5h chiều á? Buổi tối nóng ơi là nóng mà.

Lưu ý:
1. Cấu trúc này có thể sử dụng ở dạng -다니요? với câu trần thuật ở cả thì hiện tại, quá khứ và tương lai.
가: 저는 그 사람을 몰라요.
나: 그 사람을 모른다니요? 우리 과 친구잖아요.
= 그 사람을 모르다니요?

가: 송주 씨가 병원에 입원했어요.
나: 송주 씨가 병원에 입원했다니요? 갑자기 왜요?
= 송주 씨가 병원에 입원하다니요?

가: 지난달에 용돈이 부족했어요.
나: 지난달에 용돈이 부족했다니요? 어머니가 많이 주셨잖아요.
= 지난달에 용돈이 부족다니요?

2. Có thể đặt cấu trúc này ở giữa câu dưới dạng -다니.
가: 윤호 씨가 회사를 그만두었대요.
Nghe nói Junho đã nghỉ việc.
나: 정말이요? 윤호 씨가 회사를 그만두었다니 믿을 수가 없어요. 우리 회사에서 오랫동안 일하고 싶다고했었는데요.
Thế à? Thật không thể tin được Junho đã nghỉ việc. Anh ấy muốn làm lâu dài ở công ty chúng ta mà.

가: 내일이면 새해네요
Ngày mai là Tết rồi nhỉ.
나: 벌써 새해라니 시간이 정말 빨리 가는 것 같아요.
Đã Tết rồi cơ đấy, thời gian có vẻ trôi nhanh thật. (Người nói ngụ ý sự ngạc nhiên, không ngờ đã Tết rồi)

3. Khi lặp lại lời của đối phương, câu trực tiếp được dùng ở hình thức nào thì câu trích dẫn gián tiếp đứng trước -다니요? sẽ có hình thức như vậy.
가: 민준 씨가 한국에 돌아온대요. (평서문)
Minjun nói rằng anh ấy đã quay lại Hàn Quốc. <câu trần thuật>
나: 벌써 돌아온다니요? 영국에 1년 정도 있겠다고 했잖아요. (평서문)
Anh ấy đã quay lại rồi á? Anh ấy nói là sẽ ở Anh khoảng 1 năm mà.
< trích dẫn câu trần thuật >

가: 부장님이 오늘 야근하래요. (명령문)
Trưởng phòng nói hôm nay phải làm đêm. <trích dẫn câu mệnh lệnh>
나: 오늘도 야근하라니요? 어제도 했는데 또 하래요? (명령문)
Hôm nay lại phải làm nữa sao? Chúng ta đã làm đêm hôm qua rồi, hôm nay lại phải làm nữa sao? <trích dẫn câu mệnh lệnh〉

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here