성년의날 Ngày lễ trưởng thành ở Hàn Quốc

0
1474

봄처럼 찬란한 너의 스무살을 응원해
생애 한번뿐인 성년의날, 좀 더 행복하게 보내!
Chúc mừng tuổi 20 của cậu rực rỡ như mùa xuân
Vào ngày lễ trưởng thành duy nhất của đời người này, hãy trải qua nó thật hạnh phúc nhé!

성년의 날이란 사회인으로서의 책무를 일깨워주며, 성인으로서의 자부심을 부여하기 위하여 지정된 기념일입니다. 한국의 성년의 날은 매년 5월 셋째 주 월요일로 올해는 2020년 5월 18일입니다. 

Ngày lễ trưởng thành là lễ kỷ niệm để nhắc nhở về trách nhiệm của bạn với tư cách là một thành viên của xã hội và mang đến cho bạn niềm tự hào của một người trưởng thành. Ở Hàn Quốc, ngày lễ trưởng thành là vào Thứ 2 của tuần thứ 3 trong tháng 5 hàng năm. Do đó năm 2020 ngày lễ này rơi vào ngày 18 tháng 5.
 
이렇게 중요한 의미를 가지고 있는 날이니 아무에게나 해당이 되는 것은 아니겠지요. 대상은 올해 만 19세가 되는 2001년도 출생자들인데요. 성년이 되면 공법상으로는 선거권 및 성인으로서의 기타 자격을 취득하며, 흡연 ·음주 금지 등의 제한이 해제됩니다.

Vì đây là một ngày lễ mang ý nghĩa quan trọng như vậy nên không thể là ngày dành cho bất kể ai đúng không ạ? Đối tượng chúc mừng của năm nay chính là các bạn sinh năm 2001 (19 tuổi).
Khi trở thành người lớn rồi thì về phương diện pháp luật, bạn có quyền bỏ phiếu và các quyền như mọi trưởng thành khác, đồng thời các điều cấm hút thuốc và uống rượu cũng được dỡ bỏ.
진짜 어른이 된 2000년생 여러분, 성인이 된 것을 축하합니다. 이제는 누리는 자유만큼 책임도 따른다는 사실을 기억하면서 성인으로서 새로운 인생을 즐기시길 바랍니다. 어릴 때부터 간절히 원했던 어른이 된 이순간을 소중하게 느끼면서 어른이 되면 하고 싶었던 소중한 꿈들을 하나 둘씩 이뤄가시길 바랄께요. 모두 축하합니다!
Các bạn 2K thân mến! Xin chúc mừng các bạn đã là người trưởng thành từ hôm nay.
Từ giờ, hy vọng các bạn sẽ tận hưởng cuộc sống mới với tư cách là một người trưởng thành, nhưng hãy nhớ rằng bạn cũng có trách nhiệm lớn tương đương với sự tự do vừa có được đó!

Các bạn hãy cảm nhận khoảnh khắc quý giá mà mình đã khao khát từ thời thơ ấu này và hy vọng thành người lớn rồi, các bạn sẽ đạt được từng ước mơ quý giá của mình! Xin chúc mừng tất cả mọi người!

Nguồn bài viết: VNCO-Kết nối Việt Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here