[Ngữ pháp] V- (으)래요 Lời nói gián tiếp câu mệnh lệnh, yêu cầu -Thể rút gọn có tính khẩu ngữ

0
1994

V- (으)래요

1. Cấu trúc này được dùng khi truyền đạt lại yêu cầu hay mệnh lệnh của người nào đó. Nó là dạng rút gọn và thường dùng trong khi nói của ‘(으)라고 하다’ (xem lại tại đây)
우리 어머니가 저한테 열심히 공부하래요.(어머니: “열심히 공부해.”)
Mẹ tôi bảo tôi phải học hành chăm chỉ

선생님이 영호 씨한테 책을 많이 읽으래요. (선생님: “책을 많이 읽으세요.”)
Thầy giáo bảo Young-ho phải đọc sách thật nhiều

A: 유리 씨, 선생님이 빨리 학교에 오래요.
Yu-ri, thầy giáo bảo đến trường nhanh lên kìa.
B: 알겠어요. 빨리 갈게요.
Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay đây.

2. Khi truyền đạt lại chính lời của bản thân người nói đã từng nói thì dùng dạng ‘(으)랬어요’ 
제가 영호 씨한테 전화하랬어요. (나: “영호 씨, 전화하세요.”)

Tôi đã bảo Young-ho gọi điện thoại.

제가 유리 씨한테 여기 앉으랬어요. (나: “유리 씨, 여기 앉으세요.”)
Tôi đã bảo Yu-ri ngồi vào chỗ này.

3. Nếu khi nói về các tình huống quá khứ thì dùng dạng ‘(으)랬어요’
어제 선생님께서 단어를 모두 외우랬어요.
Hôm qua thầy giáo đã êu cầu tôi nhớ hết tất cả từ vựng.

엄마가 옷을 따뜻하게 입으랬어요.
Mẹ tôi bắt tôi phải mặc quần áo một cách ấm áp.

4. Trường hợp ngăn cấm làm điều gì đó thì kết hợp với ‘지 말다’ thành dạng ‘지 말래요’.
경찰이 여기에 주차하지 말래요. (겨찰: “여기에 주차하지 마세요.”)

Cảnh sát đã yêu cầu không được đỗ xe tại đây.

직원이 사진을 찍지 말래요. (직원: “사진을 찍지 마세요.”)
Nhân viên trực đã yêu cầu không được chụp ảnh.

5. Với trường hợp của ‘주다’: sử dụng ‘달래요’ trong trường hợp mà người đưa ra yêu cầu, mệnh lệnh là người cần nhận giúp đỡ từ yêu cầu hay mệnh lệnh đó. Và sử dụng ‘주래요’ với trường hợp mà yêu cầu, mệnh lệnh đó đưa ra cho người khác (bên thứ 3).
선생님께서 도와달래요. (선생님: “저를 도와주세요.”)

Thầy giáo đã bảo tôi giúp (thầy).

선생님께서 유리 씨를 도와주래요. (건생님: “유리 씨를 도와주세요.”)
Thầy giáo bảo tôi giúp đỡ cho Yu-ri.

Nhấn vào dòng chữ màu xanh bên dưới (đã đính kèm đường dẫn) để xem thêm về thể rút gọn của câu gián tiếp:
– V/A 대요. Lời nói gián tiếp câu tường thuật – Dạng rút gọn có tính khẩu ngữ
– V-재요: Lời nói gián tiếp câu đề nghị – dạng rút gọn có tính khẩu ngữ

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

V- (으)래요, V-(으)랬어요, V-지 말래요, V-달래요, V-주래요,

Ảnh: Nguồn từ facepage King Sejong Institute

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here