[Ngữ pháp] Động từ/ tính từ + 네요. Cảm thán/ngạc nhiên khi biết một sự việc hoàn toàn mới.

0
1617
[동사/형용사] 네요.

1. Gắn vào sau thân động từ và tính từ, sử dụng khi nói về cảm giác, cảm xúc của người nói về việc mà được biết lần đầu vào thời điểm hiện tại, ngay lúc bấy giờ (thể hiện sự cảm thán hay ngạc nhiên của người nói khi biết một sự việc hoàn toàn mới).
가: 이 옷은 백만 원이에요. Chiếc áo này giá một triệu won (~20 triệu VND)
나: 와, 비싸네요. Wow, (woa) đắt quá nhỉ.

가: 영호 씨가 이 일을 다 도와줬어요. Young-ho đã giúp tôi tất cả việc này.
나: 친절하네요. (Anh ấy)Tốt bụng thật đấy.

한국말을 정말 잘하네요. Bạn nói tiếng Hàn Quốc hay thật đấy.
가방이 아주 예쁘네요. Túi xách đẹp quá.
오늘은 날씨가 춥네요. Hôm nay trời lạnh quá.
한국어 시험이 생각보다 어렵네요. Thi tiếng Hàn Quốc khó hơn (mình) nghĩ nhỉ.

2. Có thể sử dụng cùng với quá khứ ‘았/었’, phỏng đoán ‘겠’.
밖에 눈이 정말 많이 왔네요.
Bên ngoài tuyết đã rơi nhiều đến thế nhỉ.

가: 어제 아기 때문에 한 시간도 못 잤어요.
Hôm qua vì tụi nhỏ mà tôi đã ngủ không nổi một tiếng đồng hồ.
나: 오늘 많이 피곤하겠네요.
Vậy thì hôm nay sẽ mệt lắm đây.

3. Nếu phía trước ‘네요’ là danh từ thì sử dụng dạng ‘(이)네요’.
가: 영호 씨는 정말 좋은 친구네요.
나: 뭘요. 당연히 해야 할 일을 한 건데요.

가: 시험만 끝나면 방학이네요.
나: 그렇게 좋아요? 저도 좋네요.

4. Trường hợp bất quy tắc dùng tương tự như bên dưới đây.
아기가 잘 노네요. (놀다)

*So sánh ‘네요’ và ‘는군요/군요’
Cả hai đều sử dụng để thể hiện cảm thán trong khi nói chuyện về việc được biết vào hiện tại, ngay bấy giờ khi nói chuyện. Nhưng với ‘네요’ sử dụng chủ yếu khi nghĩ rằng đó cũng là việc không biết với người nghe còn với ‘는군요/군요’ người nghe có biết hay không biết thì không có liên quan, không quan trọng.
밖에 눈이 오는군요.
밖에 눈이 오네요. (상대방이 모를 것이라고 생각함)

가: 유리 씨, 많이 아프군요.
나: 네, 제가 감기에 걸려서 좀 아파요.

Xem thêm về ‘는군요/군요’ tại đây.

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here