Trang chủ Quy tắc phát âm tiếng Hàn Quốc

Quy tắc phát âm tiếng Hàn Quốc

Trọn bộ 30 quy tắc phát âm tiếng Hàn

Trọn bộ quy tắc phát âm tiếng Hàn: Như các bạn đã biết một trong những thành quả quan trọng nhất của việc học...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 20: Quy tắc thêm âm ㄴ(ㄴ첨가)

Bài 20: Quy tắc thêm âm ㄴ Khi hai từ được kết hợp, nếu từ đằng trước có patchim và từ đằng sau bắt...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 19: Quy tắc căng âm số 4 (경음화...

Quy tắc căng âm số 4: Ở các từ Hán Hàn khi đằng sau patchim 'ㄹ' xuất hiện phụ âm đứng đầu là 'ㄷ,ㅅ,ㅈ'...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 18. Quy tắc với âm vòm – ngạc...

Quy tắc với âm vòm - ngạc hóa (구개음화) 구개음: Là những âm hình thành giữa mặt lưỡi và cuống họng (ㅈ, ㅉ, ㅊ) 구개음화:...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 17: Quy tắc đồng hoá phụ âm số...

Quy tắc đồng hoá phụ âm số 2 (유음화 2) Khi đằng sau patchim 'ㄴ' xuất hiện phụ âm đứng đầu là 'ㄹ' thì...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 16: Quy tắc đồng hoá phụ âm số...

Quy tắc đồng hoá phụ âm số 1 (유음화 1) Khi đằng sau patchim 'ㄹ' xuất hiện phụ âm đứng đầu là 'ㄴ' thì...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 15: Quy tắc biến âm mũi số 6...

Quy tắc biến âm mũi số 6 (비음화 6) Khi đằng sau patchim 'ㄱ' xuất hiện phụ âm đứng đầu là 'ㄹ' thì patchim...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 14: Quy tắc biến âm mũi số 5...

Quy tắc biến âm mũi số 5 (비음화 5) Khi đằng sau patchim 'ㅂ' xuất hiện phụ âm đứng đầu là 'ㄹ' thì patchim...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 13: Quy tắc biến âm mũi số 4...

Quy tắc biến âm mũi số 4  Khi chữ cái đầu tiên của âm tiết sau là 'ㄹ' và theo phía trước là patchim...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 12: Quy tắc biến âm mũi số 3...

Phát âm chuẩn tiếng Hàn - Quy tắc biến âm mũi số 3 (비음화 3) Âm tiết đầu nếu có patchim phát âm là  ...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 11: Giản lược âm ㅎ (‘ㅎ’ 탈락)

Phát âm chuẩn tiếng Hàn - Giản lược âm ㅎ Nếu âm tiết trước kết thúc bằng ‘ㅎ’ mà âm tiết sau không có phụ...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 10: Quy tắc căng âm số 3 (경음화...

Phát âm chuẩn tiếng Hàn - Quy tắc căng âm số 3 Khi patchim của âm tiết trước kết thúc bằng phụ âm ‘ㄴ,ㅁ’ và...

[Tiếng Hàn nhập môn] Bài 2: Đặc điểm của tiếng Hàn Quốc

Đặc điểm của tiếng Hàn 1. Câu văn trong tiếng Hàn được tạo theo thứ tự như sau.  Tiếng Việt câu văn được viết ngược lại...

[Tiếng Hàn nhập môn] Bài 1: Giới thiệu hệ thống chữ viết Hàn Quốc

Giới thiệu hệ thống chữ viết tiếng Hàn: Chữ viết tiếng Hàn do vua Sejong sáng tạo nên. Vua Sejong đã tạo nên chữ viết...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 9: Âm bật hơi khi đi kèm với...

Quy tắc phát âm chuẩn tiếng Hàn - Âm bật hơi khi đi kèm với âm 'ㅎ'    Khi âm tiết trước kết thúc bằng patchim...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 8: Âm bật hơi khi đi kèm với...

Phát âm chuẩn tiếng Hàn - Âm bật hơi khi đi kèm với âm ㅎ (격음화 3)   Nếu trước hay sau phụ âm /ㄱ/ mà...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 7: Âm bật hơi khi đi kèm với...

Phát âm chuẩn tiếng Hàn - Âm bật hơi khi đi kèm với âm ㅎ   Nếu trước hay sau phụ âm /ㅈ/ mà xuất...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 6: Âm bật hơi khi đi kèm với...

 Phát âm chuẩn tiếng Hàn - Âm bật hơi khi đi kèm với âm ㅎ Nếu trước hay sau phụ âm /ㄷ/ mà xuất hiện...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 5: Quy tắc căng âm số 2 –...

Phát âm chuẩn tiếng Hàn - Quy tắc căng âm số 2 - Quán hình ngữ với -(으)ㄹ   Trong một từ hay nhóm từ có...

[Phát âm chuẩn tiếng Hàn] Bài 4: Quy tắc biến âm mũi số 2...

Phát âm chuẩn tiếng Hàn - Quy tắc biến âm mũi số 2 (비음화 2) Âm tiết trước có phụ âm cuối là /ㄷ/ gặp...
error: Content is protected !!