Trang chủ Quy tắc phát âm tiếng Hàn Quốc

Quy tắc phát âm tiếng Hàn Quốc

[Phát âm chuẩn] Bài 20: Quy tắc thêm âm ㄴ(ㄴ첨가)

Khi hai từ được kết hợp, nếu từ đằng trước có patchim và từ đằng sau bắt đầu bởi các âm '이, 야, 여,...

[Phát âm chuẩn] Bài 19: Quy tắc căng âm số 4 (경음화 4)

Ở các từ Hán Hàn khi đằng sau patchim 'ㄹ' xuất hiện phụ âm đứng đầu là 'ㄷ,ㅅ,ㅈ' thì chúng được phát âm thành...

[Phát âm chuẩn] Bài 18. Quy tắc với âm vòm – ngạc hóa...

구개음: Là những âm hình thành giữa mặt lưỡi và cuống họng (ㅈ, ㅉ, ㅊ) 구개음화: Khi phụ âm’ㄷ, ㅌ’ kết thúc của âm thứ...

[Phát âm chuẩn] Bài 17: Quy tắc đồng hoá phụ âm số 2 (유음화...

Khi đằng sau patchim 'ㄴ' xuất hiện phụ âm đứng đầu là 'ㄹ' thì 'ㄴ' được phát âm thành ㄹ. ㄴ+ㄹ   ↓   +ㄹ   Hãy lắng nghe...

[Phát âm chuẩn] Bài 16: Quy tắc đồng hoá phụ âm số 1 (유음화...

Khi đằng sau patchim 'ㄹ' xuất hiện phụ âm đứng đầu là 'ㄴ' thì 'ㄴ' được phát âm thành ㄹ. ㄹ+ㄴ  ↓   ㄹ+   Hãy lắng nghe phát...

[Phát âm chuẩn] Bài 15: Quy tắc biến âm mũi số 6 (비음화 6)

Khi đằng sau patchim 'ㄱ' xuất hiện phụ âm đứng đầu là 'ㄹ' thì patchim ㄱ phát âm thành và ㄹ phát âm...

[Phát âm chuẩn] Bài 14: Quy tắc biến âm mũi số 5 (비음화 5)

Khi đằng sau patchim 'ㅂ' xuất hiện phụ âm đứng đầu là 'ㄹ' thì patchim ㅂ phát âm thành và ㄹ phát âm...

[Phát âm chuẩn] Bài 13: Quy tắc biến âm mũi số 4 (비음화4)

Khi chữ cái đầu tiên của âm tiết sau là 'ㄹ' và theo phía trước là patchim ‘ㅁ’ hay ‘ㅇ’ thì 'ㄹ' được phát...

[Phát âm chuẩn] Bài 12: Quy tắc biến âm mũi số 3 (비음화 3)

Âm tiết đầu nếu có patchim phát âm là  và âm tiết sau có phụ âm đầu là 'ㅁ, ㄴ' thì được...

[Phát âm chuẩn] Bài 11: Giản lược âm ‘h’ (‘ㅎ’ 탈락)

Nếu âm tiết trước kết thúc bằng ‘ㅎ’ mà âm tiết sau không có phụ âm đầu thì ‘ㅎ’ không được phát âm. 'ㅎ/ㄴㅎ/ㄹㅎ' +...

[Phát âm chuẩn] Bài 10: Quy tắc căng âm số 3 (경음화 3)

Khi patchim của âm tiết trước kết thúc bằng phụ âm ‘ㄴ,ㅁ’ và các phụ âm 'ㄷ,ㅈ,ㄱ' đi theo sau thì chúng được phát...

[Tiếng Hàn nhập môn] Bài 2: Đặc điểm của tiếng Hàn Quốc

1. Câu văn trong tiếng Hàn được tạo theo thứ tự như sau.  Tiếng Việt câu văn được viết ngược lại tức là Chủ ngữ...

[Tiếng Hàn nhập môn] Bài 1: Giới thiệu hệ thống chữ viết Hàn Quốc

  Chữ viết Hàn Quốc do vua Sejong sáng tạo nên. Vua Sejong đã tạo nên chữ viết Hàn Quốc để mọi người có thể...

[Phát âm chuẩn] #9. 격음화4: Âm bật hơi khi đi kèm với âm ‘ㅎ’,...

#9. 격음화4: Âm bật hơi khi đi kèm với âm 'ㅎ', quy tắc số 4   Khi âm tiết trước kết thúc bằng patchim /ㅂ/ và...

[Phát âm chuẩn] #8. 격음화3: Âm bật hơi khi đi kèm với âm ‘ㅎ’,...

#8. 격음화3: Âm bật hơi khi đi kèm với âm 'ㅎ', quy tắc số 3   Nếu trước hay sau phụ âm /ㄱ/ mà xuất hiện...

[Phát âm chuẩn] #7. 격음화2: Âm bật hơi khi đi kèm với âm ‘ㅎ’,...

#7. 격음화2: Âm bật hơi khi đi kèm với âm 'ㅎ', quy tắc số 2   Nếu trước hay sau phụ âm /ㅈ/ mà xuất hiện...

Tổng hợp 30 quy tắc phát âm tiếng Hàn

Như các bạn đã biết một trong những thành quả quan trọng nhất của việc học một ngôn ngữ chính là sau khi học...

[Phát âm chuẩn] #6. 격음화1: Âm bật hơi khi đi kèm với âm ‘h’,...

#6. 격음화1: Âm bật hơi khi đi kèm với âm 'h', quy tắc số 1 Nếu trước hay sau phụ âm /ㄷ/ mà xuất hiện...

[Phát âm chuẩn] #5.경음화2: Quy tắc căng âm số 2 – quán hình ngữ...

 #5.경음화2: Quy tắc căng âm số 2 - quán hình ngữ với ‘-(으)ㄹ’   Trong một từ hay nhóm từ có âm tiết trước kết thúc...

[Phát âm chuẩn] #4. 비음화2: Quy tắc biến âm mũi số 2

Âm tiết trước có phụ âm cuối là /ㄷ/ gặp âm tiết sau bắt đầu bằng /ㄴ,ㅁ/ thì sẽ được đọc thành . +ㄴ,ㅁ   ↓ +ㄴ,ㅁ Hãy...
error: Content is protected !!