[Ngữ pháp] Đuôi câu 니?

0
3996
Động từ + 니?: 가다 =>가니?, 먹다=>먹니?
Tính từ + (으)니?: 싸다=> 싸니?, 좋다 => 좋으니

1. Sử dụng khi thử hỏi một cách thoải mái, dễ chịu tới người ít tuổi hơn, người bề dưới hoặc người có khoảng cách rất gần gũi, thân thiết.
유리야 어디 가니?
Yu-ri à, đi đâu thế?
야, 무슨 책을 읽니?
Ya, đọc sách gì thế?
그 옷이 작으니?
Cái áo đó nhỏ nhỉ?

2. Có biểu hiện tương tự là ‘느냐?/ (으)냐?’. Nhưng so với ‘느냐?/ (으)냐?’ thì ‘니?/(으)니?’ mềm mại, nhẹ nhàng, ôn hòa hơn và mang cảm giác nữ tính hơn.
무슨 연환를 보니?
무슨 영화를 보느냐?
Đang xem phim gì thế?

기분이 좋으니?
기분이 좋으냐?
Tâm trạng (có vẻ) tốt hả?

3. Trong sinh hoạt đời thường, trường hợp chỉ dùng ‘니?’ thay cho ‘니?/(으)니?’  và  ‘냐?’ thay cho ‘느냐?/(으)냐?’ rất chi là nhiều (tức là không phân biệt động từ hay tính từ, cứ thế chỉ dùng 니? hoặc 냐? thôi.
그 옷이 작니? (작으니?)
기분이 좋니? ( 좋으니?)
무슨 영화를 보냐? (보느냐?)

4. Cả động từ và tính từ khi nói về tình huống quá khứ đều dùng dạng ‘았/었니?’ và tình huống tương lai phỏng đoán ‘겠니?’, ‘(으)ㄹ 거니?’
어제 뭐 했니?
Hôm qua đã làm gì đó?
뭘 먹겠니?
Sẽ ăn gì đây?
주말에 뭐 할 거니?
Cuối tuần định làm gì?

5. Nếu phía trước đi với danh từ thì dùng dạng ‘(이)니?’
학생이니?
Là học sinh hả?
여기가 학교니?
Ở đây là trường học hả?

6. Trường hợp bất quy tắc biến đổi tương tự như bên dưới:
어디에서 사니? (살다)
Đang sống ở đâu vậy?
오늘 추우니? (춥다)
Hôm nay lạnh không?
오늘 날씨가 어떤니? (어떻다)
Hôm nay thời tiết thế nào nhỉ?

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here