[Ngữ pháp] Động từ + 는 것 같다 (1)

0
1697
Động từ + 는 것 같다 
VD: 가다=> 가는 것같다, 먹다=> 먹는 것 같다
 

1. Sử dụng khi phỏng đoán việc ở hiện tại sau khi nghe ngóng hay xem xét tình hình thực tại.
영호 씨는 요즘 영어를 배우는 것 같아요.
Young-ho gần đây có lẽ đang học tiếng Anh.

유리 씨가 쇼핑을 자주 하는 것 같아요
Yu-ri có lẽ hay đi shopping (mua sắm).

민수가 책을 많이 읽는 것 같아요
Minsu có lẽ đang đọc sách rất nhiều.

2. Sử dụng khi biểu hiện một cách cách nhẹ nhàng, ôn hòa hơn suy nghĩ của người nói về một việc nào đó đã phát sinh ở hiện tại.
나는 너를 좋아하지 않는 것 같아. 미안해.
Tôi có lẽ không thích bạn. Xin lỗi.

지금 밖에 비가 오는 것 같아요.
Hiện tại có vẻ trời đang mưa bên ngoài.

3. Nếu phía trước đi với danh từ thì sử dụng dưới dạng ‘인 것 같다’.
밖이 시끄럽네요. 쉬는 시간인 것 같아요.
Bên ngoài ồn nhỉ. Có lẽ đang là giờ nghỉ.

두 사람은 친한 친구인 것 같아요
Hai người có vẻ là bạn bè thân thiết.

4. Trường hợp bất quy tắc biến đổi tương tự sau:
영호 씨가 혼자 사는 것 같아요. (살다)
Có lẽ Young-ho đang sống một mình.

So sánh ‘는 것 같다’ và ‘(으)ㄴ 것 같다’,  ‘(으)ㄹ 것 같다’
1) Cả ba đều sử dụng cùng với động từ để thể hiện sự phỏng đoán lần lượt ở trong hiện tại, quá khứ và tương lai.
비가 온 것 같아요. (과거 추측) Có lẽ trời đã mưa.
비가 오는 것 같아요 (현재 추측) Có lẽ trời đang mưa.
비가 올 것 같아요 (미래 추측) Có lẽ trời sẽ mưa.

2) ‘(으)ㄹ 것 같다’ cũng có trường hợp phỏng đoán ở hoàn cảnh hiện tại, lúc này trường hợp mà có căn cứ, cơ sở thì chủ yếu dùng ‘는 것 같다’, còn phỏng đoán không có căn cứ, cơ sở gì thì dùng ‘(으)ㄹ 것 같다’.
영호 씨가 책을 많이 읽을 것 같아요. (Phỏng đoán một cách mơ hồ là như vậy, không dựa trên cơ sở gì)
영호 씨가 책을 많이 읽는 것 같아요. (Phỏng đoán dựa trên việc thường ngày hay thấy Young-ho đọc sách rất nhiều )

– 것 같다 dùng với tính từ: hãy bấm vào đây để xem

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here