[Ngữ pháp] Tính từ + (으)ㄴ가요?, Động từ + 나요?

0
3244
Động từ + 나요? 가다 => 가나요?, 먹다 => 먹나요?
Tính từ + (으)ㄴ 가요? 예쁘다 =>예쁜가요? 좋다 => 좋은가요?

1. Đuôi câu này được sử dụng như một cách lịch sự và nhẹ nhàng để hỏi ai đó một câu hỏi (hỏi lịch sự, tôn trọng người nghe)
가: 유리 씨는 무슨 영화를 좋아하나요?
Yu-ri thích loại phim gì vậy?
나: 저는 공포 영화를 좋아해요.
Mình thích phim kinh dị.

가: 어디가 아픈가요?
Bạn đau ở đâu thế?
나: 머리가 좀 아픈 것 같아요.
Có lẽ đầu mình đau một chút thì phải.

가: 한국 친구가 많은가요?
Bạn có nhiều người bạn Hàn Quốc chứ?
나: 네, 많아요.
Ừ, nhiều lắm.

2. Khi hỏi về hoàn cảnh, tình huống quá khứ thì không phân biệt động từ hay tính từ, tất cả đều dùng dạng ‘았/었나요?’.
가: 벌써 2시인데 아직도 밥을 안 먹었나요?
Đã 2 giờ rồi này bạn vẫn chưa ăn cơm đúng không?
나: 오늘 좀 바빠서요.
Vì hôm nay mình bận một chút.

가: 어제 날씨가 많이 추웠나요?
Hôm qua thời tiết đã rất lạnh phải không?
나: 눈도 오고 정말 추웠어요.
Cũng có cả tuyết rơi và trời đã cực kỳ lạnh.

3. Trường hợp hỏi về tình huống, hoàn cảnh ở tương lai thì sử dụng ‘(으)ㄹ 건가요?’ thay cho ‘나요?’.
가: 그 일을 할 건가요?
Bạn sẽ làm công việc đó chứ?
나: 네, 하겠습니다.
Vâng, tôi sẽ làm.

가: 저녁을 먹을 건가요?
Bạn sẽ ăn bữa tối chứ?
나: 조금 이따가 먹을게요.
Một chút nữa tôi sẽ ăn.

4. ‘있다, 없다’ sử dụng cùng với ‘나요?’.
가: 한국어 수업이 재미있나요?
Lớp học tiếng Hàn thú vị chứ?
나: 네, 재미있어요.
Vâng, thú vị lắm.

가: 음식이 맛이 없나요?
Thức ăn không ngon sao ạ?
나: 아니요, 맛있어요.
Không đâu, ngon mà.

5. ‘나요?/(으)ㄴ가요?’ Nếu phía trước đi với danh từ thì đều sử dụng bởi ‘인가요?’.
가: 저분은 누구인가요?
Vị đó là ai vậy ạ?
나: 우리 아버지세요.
Là bố của tôi đó.

가: 이 책은 무슨 책인가요?
Cuốn sách này là sách gì vậy ạ?
나: 한국어 책이에요.
Là sách tiếng Hàn đó bạn.

6. Trường hợp bất quy tắc biến đổi tương tự như sau:
친구를 만나면 보통 무엇을 하면서 노나요? (놀다)
김치가 많이 매운가요? (맵다)
이 책은 어떤가요? (어떻다)

Các bạn lưu ý các đuôi câu hỏi này chỉ dùng để hỏi, khi trả lời thì sẽ không sử dụng chúng mà sử dụng các đuôi câu phù hợp với câu hỏi để trả lời (như là theo thì của câu hỏi: quá khứ, hiện tại, tương lai; theo đối tượng được nhắc đến thì dùng đuôi tôn kính, hoặc các đuôi diễn giải, mong chờ hồi đáp của người nghe (데요.), bổ sung thông tin (고요.)… ). Các bạn hãy xem ví dụ để thấy rõ hơn, hãy dựa trên bối cảnh câu chuyện để linh hoạt trả lời và nhớ rằng đừng dùng dạng đuôi câu hỏi này để trả lời nha.

Thêm vài ví dụ khác nữa nhé:
가: 지하철역이 여기서 가까운가요?
Xin hỏi ga tàu điện ngầm có gần đây không ạ?
나: 네, 별로 안 멀어요.
Vâng, không xa lắm đâu ạ.

가: 영화제가 언제 시작하나요?
Cho tôi hỏi khi nào liên hoan phim bắt đầu vậy ạ?
나: 이번 주 토요일에 시작합니다.
Thứ bảy tuần này bắt đầu ạ.

가: 참가비가 있나요?  얼마인가요?
Có phí tham gia không ạ? Là bao nhiêu vậy ạ?
나: 네, 만 원입니다.
Vâng, là 10,000won.

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here