[Ngữ pháp] Danh từ + 입니까?

0
205

Danh từ + 입니까?
의자->의자입니까?, 책->책입니까?

1. Là hình thức nghi vấn (dạng câu hỏi) của 입니다. Chủ yếu sử dụng khi hỏi 1 cách trang trọng, chính thức và sử dụng cùng với danh từ. Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là ‘là…phải không?’ ‘là…vậy?’
• 오늘은 수요일입니까?
Hôm nay là thứ Tư phải không?
• 회의가 몇 시입니까?
Cuộc họp là (lúc) mấy giờ vậy?
• 누가 김민수 씨입니까?
Ai là Kim Min-su vậy?

2. Khi hỏi về hoàn cảnh, tình huống quá khứ thì sử dụng dạng ‘이었습니까?/ 였습니까?’
• 여기가 전에 병원이었습니까?
Ở đây trước kia (đã) là bệnh viện phải không?
• 방금 간 사람이 누구였습니까?
Người vừa mới đi qua là ai vậy?

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here