[Ngữ pháp] Danh từ + (이)든지

0
8576

Danh từ + (이)든지
나라-> 나라든지, 과일이든지

1. Thường sử dụng dưới hình thức ‘어떤, 무슨, 어느 + Danh từ + (이)든지’ thể hiện việc lựa chọn một thứ hoặc không lựa chọn và tất cả đều không sao cả, đều ok hết.
무슨이든지 해 봐.
Hãy thử nói bất cứ điều gì.

어떤이든지 할 수 있어요.
Có thể làm bất cứ việc nào.

어느이든지 마음대로 고르세요.
Hãy chọn bất cứ cái nào tùy ý (tùy tâm).

2. Thường xuyên sử dụng kết hợp trực tiếp với ‘무엇(뭐), 누구, 언제, 어디, 얼마’.
뭐든지 잘 먹는 사람이 좋아요.
Người ăn được bất cứ thứ gì thật tuyệt.

• 일이 쉬워서 누구든지 할 수 있을 거예요.
Vì việc đơn giản nên bất cứ ai cũng sẽ có thể làm được.

• 시간이 있으니까 언제든지 만날 수 있어요.
Vì có thời gian nên bất cứ lúc nào đều có thể gặp mặt.

어디든지 가고 싶은 곳이 있으면 말해 봐.
Bất cứ nơi đâu nếu có nơi muốn đi hãy thử nói xem sao.

• 음식이 많으니까 얼마든지 드세요.
Vì thức ăn rất nhiều nên hãy ăn bao nhiêu cũng được.

3. Sử dụng cùng với ‘어떤, 무슨, 어느’ thì nhất định phải dùng cùng với danh từ (không kết hợp trực tiếp được)
무슨 과일이든지 다 잘 먹어요.

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here