[Ngữ pháp] Tính từ + (으)ㄹ 것 같다 (2)

0
8169
Tính từ + (으)ㄹ 것 같다 (2)
싸다-> 쌀 것 같다, 높을 것 같다

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ngữ pháp này dùng cho tính từ.
(Bấm vào đây để xem -(으)ㄹ 것 같아요 (1) dùng cho động từ)

1. Sử dụng khi phỏng đoán, suy đoán trạng thái tương lai một cách mơ hồ, thiếu thông tin về một việc nào đó.
이 옷을 유리 씨가 입으면 예쁠 것 같아요.
Yu-ri nếu mặc chiếc áo này chắc là sẽ đẹp lắm đây.
이 모자는 영호 씨한테 좀 클 것 같아요.
Chiếc mũ này có lẽ là sẽ rộng so với Young-ho.
내일은 날씨가 좋을 것 같아요.
Ngày mai thời tiết chắc sẽ đẹp.

2. Sử dụng khi biểu hiện một cách nhẹ nhàng, mềm mại hơn suy nghĩ của người nói.
제가 내일 좀 바쁠 것 같아요.
Ngày mai có lẽ tôi sẽ bận ạ.
죄송하지만 이번 주에는 시간이 없을 것 같아요.
Xin lỗi nhưng tuần này có lẽ tôi không có thời gian.

3. Khi dùng với quá khứ ‘았/었’, nó thể hiện phỏng đoán trạng thái quá khứ một cách mơ hồ không chắc chắn.
민수 씨가 어렸을 때 멋있었을 것 같아요.
Min-su khi còn nhỏ chắc là tuyệt lắm đây.
우리 선생님이 지난 주말에 많이 바빴을 것 같아요.
Thầy giáo chúng ta cuối tuần trước chắc là bận rộn lắm đây.

4. Dạng bất quy tắc biến đổi tương tự bên dưới.
이 치마는 유리 씨한테 너무 길 것 같아요. (길다)
Chiếc váy này có lẽ rất dài so với Yu-ri.
이번 시험이 좀 쉬울 것 같아요. (쉽다)
Bài thi lần này có vẻ dễ.
주말에 날씨가 어떨 것 같아요? (어떻다).
Cuối tuần thời tiết sẽ như thế nào nhỉ?

Tính từ + (으)ㄴ 것 같다: Bấm vào đây để xem

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here